Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

H - Související povinnosti v oblasti podnikové ekologie

V této kapitole jsou uvedeny povinnosti, které stanovuje zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energiemi; zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí; zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny); zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a dohoda ADR)

bod povinnost
h1

U systému vytápění budovy (nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy) s výkonem nad 70 kW a systému klimatizace (nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání) s výkonem nad 70 kW je nutné zajistit pravidelnou kontrolu energetickým specialistou.

h2

Při výstavbě nových budov, při větších změnách budov, při prodeji nebo nájmu budov je stanovena povinnost opatřit si průkaz energetické náročnosti.

h3

Pro energetické hospodářství s nadlimitní roční spotřebu energie je stanovena povinnost zpracovat energetický audit.

h4

Při posuzování nákladů a přínosů využití kombinované výroby elektřiny či využití odpadního tepla v případě výstavby nebo podstatné rekonstrukce zdroje o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW, je stanovena povinnost zpracovat energetický posudek

h5

Záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí, podléhají povinnosti posuzování vlivů na životní prostředí.

h6

Vlastník je povinen pečovat o dřeviny. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení.

h7

Osoby předávající nebezpečné věci k přepravě (odesílatel), dopravci a osoby zajišťující vykládku nebezpečných věcí (příjemce) jsou při přepravě nebezpečných věcí povinni v souladu s Dohodou ADR plnit stanovené povinnosti.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.