Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Pozor na změny v provozní a souhrnné provozní evidenci vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší

Novela (č. 216/2019 Sb.) vyhlášky č. 415/2012 Sb. od 1.1. 2020 upravuje rozsah údajů v provozní evidenci a souhrnné provozní evidenci vyjmenovaných zdrojů. Dále je vydán nový Věstník s číselníky a emisními faktory. Mění se tedy i hlášení ovzduší přes ISPOP.

23. listopad 2019

ISPOP 2024: Změny v ohlašování - aplikace ISPOP, IRZ, SPE, odpady, obaly, voda ...

Aktuální seminář: Změny v ohlašovacím portálu ISPOP: systém ISPOP2 s html formuláři. Ohlašování odpadů, IRZ, vody a dalších agend přes ISPOP. Podrobně hlášení odpadů, IRZ a ovzduší. Aktuální praktické informace k plnění ohlašovacích povinností. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Novela emisní vyhlášky

Novela provádí nová zmocnění zákona o ochraně ovzduší (novela č. 172/2018 Sb.). Konkrétně upravuje tzv. referenční finanční limit pro provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW.

Dále nově upravuje v souladu se zmocněním uvedeným v § 16 odst. 10 zákona, resp. § 16 odst. 9 zákona, rozsah údajů spojených s provedenou kontrolou stacionárního zdroje (uvedených v dokladu o této kontrole), které odborně způsobilá osoba ohlašuje prostřednictvím ISPOP.

Pozor na změny v provozní evidenci a souhrnné provozní evidenci vyjmenovaných zdrojů:

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Náležitosti provozní evidence:

1.6. Údaje o emisích

Stálé údaje

 • nově i Seznam znečišťujících látek … a na které povinnost zjišťovat úroveň znečišťování výpočtem.

Proměnné údaje

 • nově i emisní faktory použité pro výpočet.
 • nově i a postup stanovení úrovně znečišťování výpočtem.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Náležitosti souhrnné provozní evidence (hlášení na ISPOP):

2. Údaje o provozovně

 • nově i Identifikační číslo provozovny (IRZ), bylo-li přiděleno
 • nově i Identifikátor PID zařízení IPPC, byl-li přidělen

1.2. Souhrnná provozní evidence spalovacích stacionárních zdrojů a spaloven odpadů

 • nově i Datum uvedení do provozu (uvede se datum prvního uvedení spalovacího stacionárního zdroje o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 50 MW do provozu. Pokud není skutečné datum uvedení do provozu známo a zdroj byl uveden do provozu před 20. 12. 2018, uvede se datum 1. 1. 1900.)

Nový Věstník MŽP - nové číselníky a emisní faktory pro hlášení za ovzduší

Podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky 415/2012 Sb. se k výpočtu použijí emisní faktory obsažené ve Věstníku Ministerstva životního prostředí (11/2019). Výpočet se provede jako součin emisního faktoru a počtu jednotek příslušné vztažné veličiny na stacionárním zdroji v požadovaném časovém úseku. Emisní faktory se použijí také pro účely vypracování rozptylové studie podle bodu 3.2. b) iii. přílohy č. 15 vyhlášky s výjimkou emisních faktorů pro povrchové doly paliv.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • ISPOP 2020: Změny v ohlašování - aplikace ISPOP, IRZ, SPE, odpady, SEPNO, obaly, voda ...

 • Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, evidence přepravy nebezpečných odpadů - systém SEPNO

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽPa kniha Povinnosti firem).

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOa kniha Povinnosti firem).

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.