Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Každá čerpací stanice PHM musí mít bezpečnostního poradce

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky, musí jmenovat bezpečnostního poradce. Týká se to i např. podnikových ČS PHM.

09. květen 2017

ADR PRO "NE"DOPRAVCE: Běžný podnik a jeho povinnosti k ADR, školení zúčastněných osob

Seminář: Pravidla pro přepravu nebezpečných věcí po silnici platí nejen pro profesionální dopravce. Část povinností se týká také běžných firem. Zejména, pokud provádíte některé z následujících činností: Vozíte občas nějaké chemické látky či směsi (výrobky s nějakou nebezpečnou vlastností)? Nebo převážíte nebezpečný odpad? Odesíláte větší množství nebezpečných odpadů? Vykládáte či nakládáte chemické látky či směsi - příjem, vykládka či nakládka nebezpečných chemických látek/směsí? Seminář je vhodný i jako školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Povinnost čerpací stanice PHM mít jmenovanou osobu bezpečnostního poradce

Dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) musí každý podnik jmenovat bezpečnostního poradce, jak je uvedeno v pododdíle 1.8.3.1 uvedené dohody:

„Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců, dále nazývaných „poradci" pro přepravu nebezpečných věcí, odpovědných za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí".

Od jmenování lze upustit pouze v případě, že společnost manipuluje, skladuje či provádí jiné operace s nebezpečnými věcmi, viz prováděcí vyhláška k zákonu o silniční dopravě č. 478/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Bezpečnostní poradci pro přepravu nebezpečných věcí
(1) Povinnosti právnických a fyzických osob týkající se bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou (dále jen "bezpečnostní poradci"), jak jsou uvedeny v dohodě, se nevztahují na osoby, jejichž činnost se týká přepravovaných množství nebezpečných věcí, která jsou v každé dopravní jednotce menší než limity uvedené v dohodě, příloze A, části 1 kapitole 1.1 bodu 1.1.3.6, části 2 kapitole 2.2 bodu 2.2.7.1.2, části 3 kapitole 3.3 a části 3 kapitole 3.4.

Ustanovení z vyhlášky č. 478/200 Sb., se však na tento případ nemohou vztahovat, neboť se týkají přeprav v kusech a čerpací stanice PHM jsou zaváženy cisternovými vozidly.

Pokud je tedy čerpací stanice PHM v přepravním řetězci vedena jako příjemce a je také takto uvedena v přepravním dokladu pak jmenovanou osobu bezpečnostního poradce dle dohody ADR mít musí. Povinnost bezpečnostního poradce spočívá zejména v poradenství, přípravě výroční zprávy a také v kontrole bezpečnostního plánu. Osoby pracující na čerpací stanici PHM a přicházející do styku s nebezpečnými věcmi dle dohody ADR musejí být proškoleny dle kapitoly 1.3 dohody ADR, jako osoby podílející se na přepravě.

 

Autor: Ministerstvo dopravy ČR

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.