Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Evidence přepravy nebezpečných odpadů přes ISPOP - konečně jasno!

Plný provoz Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) bude zahájen od 1. 1. 2018.

16. srpen 2017

Datový standard pro předávání údajů o evidenci přepravy nebezpečných odpadů

Ministerstvo životního prostředí v souladu s § 7 písm. c) zákona č. 25/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje informaci, že datový standard pro předávání údajů o evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností podle § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, bude zveřejněn nejpozději do 30. 9. 2017.

Plný provoz Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) bude zahájen od 1. 1. 2018.

Současný stav

Od 1. 1. 2017 skončilo přechodné ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. a vznikla dle § 40 povinnost elektronického ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. K 31.12.2016 tak skončilo ohlašování přepravy v listinné podobě na obecní úřady s rozšířenou působností.

Protože však není k plnění této povinnosti elektronický systém připraven, je nutné postupovat podle § 40 odst. 8. zákona.

To znamená, že odesilatel nebo příjemce vyplní ohlašovací list v rozsahu uvedeném v příloze 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb. a 2x jej vytiskne. Jeden potvrzený list si ponechá jako doklad o předání nebezpečného odpadu odesílatel a druhý se přiloží k zásilce. Po dokončení samotné přepravy si jej ponechá příjemce. Ohlašovací list se již nikam neposílat nebude (jen je otazkou, jak to bude se zpětným dopsáním do ISPOP, až bude fungovat).

Lze očekávat, že k problematice ohlašování přepravy NO vydá MŽP sdělení či jiné opatření, aby se vyjasnilo zpětné nedopisování uskutečněných přeprav v období 1.1. - 31.12. 2017.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.