Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Zateplování budov zevnitř s dotací

30. září 2010

Unikátní vnitřní zateplovací systém pod označením iQ-THERM je jedním z prvních, který nevyžaduje přítomnost parozábrany. Tato ochranná fólie slouží jako bariéra před zkondenzovanou vodní párou, která začne vznikat během chladných měsíců v okamžiku, kdy se mezi zdroj tepla vytápění interiéru a vnější konstrukci vloží jakákoli tepelná izolace. Ve zdivu se tak hromadí velké množství kondenzátu z vodní páry. Následně hrozí vymrzání zkondenzované vody na led a postupné narušování zdiva včetně exteriérových omítek. Souvislost a celoplošnost parozábrany včetně jejího napojení na zdivo a odvodnění případného kondenzátu - to jsou podmínky v praxi téměř nesplnitelné. Fólie je umístěna velice blízko líce, kde často dochází k její perforaci (poškození) hřebíky nebo vruty, které se používají při tvorbě kotvicího roštu pro celý systém vnitřního zateplení nebo při přichytávání nábytku, dále pak elektroinstalacemi a podobně.

ŘEŠENÍM JE KAPILÁRNÍ VODIVOST

Společnost REMMERS proto vyvinula kapilárně aktivní zateplovací interiérový systém, který si s problémovým kondenzátem umí poradit. Systém totiž jedinečně spojuje kapilaritu a nasákavost. Je založený na multifunkčních izolačních perforovaných deskách z tvrzené polyuretanové pěny o celkové tloušťce 30, 50 nebo 80 mm. Součinitel tepelné vodivosti (hodnota lambda) těchto desek je îü¬ = 0,026 W/mK. Perforace je v rastru 40 mm x 40 mm vyplněna speciální kapilárně vysoce vodivou směsí.

Multifunkční izolační perforované desky se celoplošně lepí na daný podklad (stěnu) zbavený starých nátěrů a nesoudržných částic pomocí jakostního kapilárně aktivního lepicího tmelu iQ-FIX. Celý systém je doplněn speciální lehčenou vnitřní omítkou iQ-TOP o tloušťce 10 mm, schopnou regulovat vlhkost vzduchu uvnitř místnosti. Omítka pohlcuje vlhkost ze stěny přes perforaci (kanálky), stejně tak ji odpařuje v případě suchého vzduchu do místnosti a je vyztužena síťovinou ze skelných vláken, tzv. perlinkou. Tak se zabrání tvorbě plísní na líci omítky.

V případě požadavku investora na téměř hladký finální povrch existuje možnost použít vyhlazovací kapilárně vodivou stěrku neboli "štuk" iQ-FILL. Celý systém finálně dotváří minerální barva iQ-PAINT s vysokou propustností vody a vodní páry. iQ-PAINT lze tónovat do celé palety barev. 

NEOPOMENUTELNÉ DETAILY

Systém řeší i problém tepelných mostů, k tomu slouží klínové desky iQ-THERM K50, které klesající tloušťkou od 50 do 10 mm překonávají tepelný most jak na tvrdém stropě, tak na vnitřní zdi vycházející z obvodového zdiva. Dalším řešeným problémem jsou niky oken, které neposkytují dostatečný prostor pro standardně tlustou izolační desku. Do nik je určena speciální deska iQ-THERM L15 o tloušťce 15 mm. Elektroinstalace a ostatní inženýrské sítě je nutno zapracovat do zdiva před aplikací samotného zateplení.

VHODNÉ DOPLNĚNÍ TRHU

Kapilárně aktivní vnitřní zateplovací systém iQ-THERM je alternativou, která doplňuje stávající systémy tepelné izolace. Výhodou je jednoduchost, rychlost a relativní čistota aplikace, spočívající v nalepení na líc stávající omítky a následném zaomítnutí. Úpravy lze provádět během minimálních odstávek, není potřeba vystěhovávat prostory pro stavební výrobu. Odpadají případné následné práce spojené s úpravou střechy, výměnou oplechování či starosti s půjčováním lešení.

K dalším neméně významným pozitivům patří, že pomocí systému lze selektivně vyřešit problémy jednoho bytu, případně jedné místnosti, jedné zdi (nemusí se provádět zateplení celé fasády domu). Vnitřním zateplením lze tepelně izolovat byt, aniž by se to jakkoli dotklo cenného a krásného vzhledu fasády, například ozdobného štukového nebo lícového cihelného. Účelem tohoto způsobu zateplování není vytlačení z trhu jednodušších a technicky správnějších vnějších kontaktních zateplovacích systémů (KZS). Poskytuje však další možnost vedoucí k úsporám nákladů na vytápění některých staveb, u nichž KZS není přípustný nebo není ani v praxi proveditelný.

ZELENÁ ÚSPORÁM

Splněním legislativních předpisů a technických parametrů, které zajišťují ekologickou šetrnost a přínos pro životní prostředí, je možné na systém iQ-THERM čerpat dotace z programu Zelená úsporám pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR. Systém je v dotačním programu registrován pod číslem SVT10117. Dále je také možné získat dotace na projektovou dokumentaci a energetické hodnocení objektu (více o těchto možnostech na www.zelenausporam.cz).


Radim Lovětínský
technický poradce Remmers CZ s.r.o.

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.