Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Asi není o čem psát, tak novináři píší nesmysly. Třeba o odpadech.

Reakce MŽP na článek serveru EURO.cz: Za netřídění odpadu rozhodně 100tisícová pokuta nehrozí. Podle EURO.cz zavádí aktuální návrh nového zákona o odpadech pod pokutou až sto tisíc korun povinnost třídit odpadky pro každou domácnost.

19. leden 2017

ODPADY: aktuální změny legislativy, nový zákon o odpadech

Seminář: Nová odpadová legislativa - zákon o odpadech, nové prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Titulek (Netřídíte odpadky? Hrozí vám až stotisícová pokuta) i obsah celého článku, který 18.1.2017 vyšel na serveru Euro, je naprosto nesmyslný, přehnaný a zároveň nepravdivý.

Návrh novely zákona o odpadech obsahuje ustanovení o povinném třídění odpadu u fyzických osob, ovšem nezavádí v tomto ohledu nějaké nové povinnosti s ohledem na současný stav legislativy i praxe. Stejně tak se pokuty za znečišťování životního prostředí i ohrožování lidského zdraví výrazně neliší od současné výše sankcí, které mohou být podle přestupkového zákona až 125 tisíc korun při opakovaném porušení obecní vyhlášky, která občanům ukládá povinnost třídit odpad. Celý článek jen bulvárně informuje o něčem, co není žádnou novinkou. Vytrhuje z kontextu novely zákona ustanovení o třídění a zároveň absolutně nereflektuje správní právo, podle kterého nemůže při netřídění odpadu, tak, jak ho uvádí Euro "papír do modrého, PET lahve do žlutého, zbytky jídla do dalšího", správní úřad vyměřit maximální výši pokuty. Správní úřady totiž vždy přestupek posuzují a musí se při určování výše pokuty řídit závažností jednání toho, kdo legislativu porušuje.

Netřídění obalů, jakými jsou mj. papír, plasty nebo sklo, nepředstavuje závažné ohrožení životního prostředí a zdraví lidí, proto ani nemůže být pokutováno maximální výší sankce 100 tisíc korun.

Porušení daného ustanovení může totiž spočívat v o několik řádů závažnějším činu, než jakým je je vhození PET lahve do špatného kontejneru. Takovým fatálním jednáním je např. nakládání s nebezpečnými odpady, případně jejich směšování s dalšími odpady nebo látkami či zakládání černých skládek. To může vést k velmi závažnému poškození lidského zdraví nebo životního prostředí, které návrh zákona může pokutovat zmíněnou vysokou stotisícovou částkou.

Legislativní rada vlády spolu s MŽP aktuálně zpřesňuje znění zákona. V tuto chvíli není takové tvrzení pravdivé už jen pro fakt, že se jedná o pracovní verzi zákona, která doznává postupných změn.

Autor: MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.