Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Kontrola účinnosti kotlů a klimatizace

Pokud jste majitel či provozovatel zdroje tepla – spalovacího zařízení, máte povinnost kontrolovat účinnost kotlů s výkonem vyšším než 20 kW.

30. říjen 2015

Kontrola účinnosti kotlů 

Pokud jste majitel či provozovatel zdroje tepla – spalovacího zařízení, máte povinnost zpracování kontroly účinnosti kotle s výkonem vyšším než 20 kW. Řeší to zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a vyhláška č. 194/2013 Sb.

Povinnost vlastníků

U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW a příslušných rozvodů tepelné energie je jejich vlastník nebo společenství vlastníků jednotek povinen

  • zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie,
  • předložit na vyžádání zprávy o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,

Četnost prováděných kontrol

V případě, že kotel s rozvody tepelné energie není provozován na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je četnost provádění kontrol včetně termínu, do kterého je potřeba provést první kontrolu, uvedena v následující tabulce:

Výkon kotle
Druh paliva
První kontrola po uvedení do provozu (roky)
Další kontrola
systém je trvale monitorován (roky)*
systém není trvale monitorován (roky)*
Od 20 kW do 100 kW
všechna paliva
10
10
10
Nad 100 kW
pevná a kapalná
2
10
2
plynná
4
10
4
* Poznámka: za trvalý monitoring je považováno elektronické monitorování kotle a tepelného rozvodu a jeho jednotlivých zařízení, kdy jsou především hodnoty spotřeby energií a parametry teploty vnitřního vzduchu průběžně elektronicky předávány řídicímu systému otopné soustavy, který je vyhodnocuje a na jejich základě upravuje provoz kotle.

V případě, že kotel s rozvody tepelné energie je provozován na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je četnost provádění kontrol jednou ročně.

Kontrolu provádí

U provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie

  • které nejsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie podle zákona č. 458/2000 Sb. může provádět pouze příslušný energetický specialista
  • které jsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie provádí držitel této licence na výrobu tepla a držitel licence na rozvod tepla

Povinnost se nevztahuje

  • na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. Na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci se poskytuje poradenství.

Kontroly klimatizačních systémů dle zákona 406/2000 Sb.

Vyhláška 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů nahradila vyhlášku 277/2007 Sb.  

U  provozovaných  klimatizačních  systémů  se jmenovitým chladicím výkonem  vyšším  než 12 kW je jeho vlastník nebo společenství vlastníků jednotek povinen zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole klimatizačního systému.

Klimatizačním systémem se rozumí soubor všech zařízení a prvků na úpravu parametrů vnitřního prostředí spojené s ohřevem, chlazením, zvlhčováním a filtrací vzduchu, které jsou součástí stavby.

Jmenovitý chladicí výkon
První kontrola po uvedení systému do provozu
Další kontrola

systém je trvale monitorován*

systém není trvale monitorován*
 
(roky)
(roky)
(roky)
Od 12 kW do 100 kW
10
10
10
Nad 100 kW
4
10
4
*Poznámka: za trvalý monitoring je považováno elektronické monitorování klimatizačního systému, kdy jsou především hodnoty spotřeby energie a parametry teploty vnitřního vzduchu a průtoku přiváděného a oběhového vzduchu průběžně elektronicky předávány řídicímu systému klimatizačního systému, který je vyhodnocuje a na jejich základě upravuje provoz klimatizačního systému.

Kontrolu klimatizačních systémů mohou provádět pouze osoby podle zákona č. 406/2000 Sb. § 10, tj. energetický auditor, nebo osoby autorizované podle zvláštního právního předpisu (§ 5 odst. 3 písm. e) a f) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) přezkoušené ministerstvem z problematiky užití účinnosti energie a návrhů opatření.

Pokud vlastník, nebo provozovatel , nesplní výše uvedená nařízení, je možné jej pokutovat až do celkové výše 200 000,- Kč . V tomto případě je kontrolním orgánem Státní energetická inspekce.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.