Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

ČAOH připravila přehlednou příručku pro živnostníky

17. listopad 2014

Na dvoustranách v moderní grafické formě informuje ČAOH drobné původce odpadů(podobných komunálním odpadům) o povinnostech a možnostech vyplývajícíchze zákona o odpadech. ČAOH poskytuje tuto skládací příručku zdarma.

 

Podařilo se vysvětlit, že osvěta a možnost volby je vhodnější, než další povinnosti a striktní nastavení

Problematika živnostníků a jejichpovinností vyplývající ze zákona o odpadech byla součástí jednáníodborných pracovních skupin na Ministerstvu životního prostředí kbudoucímu legislativnímu nastavení odpadového hospodářství ČR. PředstaviteléSvazu měst a obcí ČR (SMO ČR) dlouhodobě prosazovali povinné zapojeníživnostníků do systému nakládání s odpady obce. Česká asociaceodpadového hospodářství (ČAOH) naopak doporučovala zachování dosavadnímožnosti volby pro původce odpadů, komu své odpady a za jakých podmínekbudou předávat. ,,Pro živnostníky je vždy důležitá možnostvolby, a to, aby mohli na základě svého vlastního úsudku vybratz poskytovaných služeb tu pro ně nejvhodnější a tu, která pro ně znamenáakceptovatelnou cenu," říká Petr Havelka, ředitel ČAOH. V rámciodborných jednání na MŽP nakonec výraznou většinou zvítězil názor, že jetřeba živnostníkům zachovat možnost volby dodavatele služeb odpadovéhohospodářství. Živnostníci tak budou moci, tak jako doposud, volit mezizajištěním odpadového hospodářství přes odpadové firmy, kterých je natrhu široké množství a poskytují spektrum různých služeb, nebo budoumoci využít systém obce s jednotnými definovanými podmínkami.

ČAOH se zároveň s SMO ČR dohodla, žev rámci svého vzdělávacího působení a osvěty, připraví stručnou příručkupro živnostníky, která přehledně shrne základní povinnosti a možnosti,které živnostníci při zajištění nakládání s odpady mají.

Co příručka obsahuje

Mimo soupis základních povinnostípůvodců odpadů a možných způsobů nakládání se vznikajícími odpady(smlouva s firmou, smlouva s obcí), shrnuje brožura také kontrolníkompetence a možné sankce vyplývající z porušení povinností stanovenýchzákonem o odpadech. Dále uvádí v tabulkovém přehledu seznam vybranýchdruhů odpadů ze skupiny komunálních odpadů z přílohy č. 1 vyhláškyč. 381/2001 Sb., včetně katalogových čísel, jež mohou nejčastěji přiživnostenské činnosti vznikat.

,,Materiál ČAOH není vyčerpávajícínávod, jak s odpady nakládat. Příručka ale v přehledné formě shrnujezákladní povinnosti živnostníků při nakládání s odpady podobnýmikomunálním odpadům. Je třeba, aby živnostníci věděli, že jim odpadyvznikají a že mají několik možností, jak zajistit splnění svýchzákonných povinností," doplňuje Petr Havelka z ČAOH.

Příručka zároveň upozorňuje, žeživnostníci, kterým vznikají i jiné odpady, než odpady ze skupiny 20,musí nakládání s nimi řešit přes odpadové firmy (oprávněné osoby), neboťobecní systémy k tomu dle § 17 zákona o odpadech nejsou způsobilé.

Obsah příručky byl projednán rovněž s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, která její vyhotovení velmi přivítala.

Příručku bude ČAOH poskytovat zdarma, jako osvětový materiál k dodržování povinností původců odpadů. Příručka je připravena jako skládací dvojstrana A4, kdy grafické vyhotovení ji umožňuje přeložit na třetiny a listovat v ní.

Příručka ve formátu pdf je zdarma ke stažení zde: prirucka-Caoh-pro-zivnostniky---final.pdf

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.