Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Katalog odpadů - skupina 17

Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady.
31. červenec 2008
17STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
17 01Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01Beton
17 01 02Cihly
17 01 03Tašky a keramické výrobky
17 01 06*Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 01 07Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02Dřevo, sklo a plasty
17 02 01Dřevo
17 02 02Sklo
17 02 03Plasty
17 02 04*Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
17 03Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 01*Asfaltové směsi obsahující dehet
17 03 02Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 03 03*Uhelný dehet a výrobky z dehtu
17 04Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 01Měď, bronz, mosaz
17 04 02Hliník
17 04 03Olovo
17 04 04Zinek
17 04 05Železo a ocel
17 04 06Cín
17 04 07Směsné kovy
17 04 09*Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
17 04 10*Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
17 04 11Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
17 05Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina
17 05 03*Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 04Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 04 01Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží
17 05 05*Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky
17 05 06Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 05 07*Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
17 05 08Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
17 06Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
17 06 01*Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 03*Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
17 06 03 01*Izolační materiály na bázi polystyrenu obsahující nebezpečné látky
17 06 04Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 06 04 01Izolační materiály na bázi polystyrenu s obsahem POPs vyžadující specifický způsob nakládání s ohledem na nařízení o POPs
17 06 04 02Izolační materiály na bázi polystyrenu
17 06 05*Stavební materiály obsahující azbest
17 08Stavební materiál na bázi sádry
17 08 01*Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
17 08 02Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 01*Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť
17 09 02*Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)
17 09 03*Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
17 09 04Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.