Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Příručka k základním povinnostem živnostníků dle nového odpadového zákona

Česká asociace odpadového hospodářství na základě dlouhodobé spolupráce s obecními svazy a s Asociací malých a středních podniků a živnostníků připravila stručný a přehledný souhrn základních povinností menších původců odpadů – Příručku pro živnostníky.

08. srpen 2021

Odpadová legislativa pro běžnou praxi

Seminář: Nový zákon o odpadech 541/2020 Sb. Nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb.. Nový Katalog odpadů č. 8/2021 Sb.. Metodické pokyny MŽP. To vše zpracované pro běžnou praxi s důrazem na změny oproti původní legislativě. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE záznam.

Úplné znění

Příručka je využitelná k základní osvětě a k šíření informací ohledně hlavních povinností, které drobní původci odpadů dle nové legislativy mají. Jedná se zejména o shrnutí povinností pří nakládání s obvykle vznikajícími odpady ze skupiny komunálních odpadů, které vznikají živnostníkům a se kterými je třeba rovněž nakládat v souladu s platnou legislativou. Tyto odpady jsou v příručce uvedeny i v tabulkovém výčtu.

Příručka ČAOH je volně šiřitelná, a to jak v elektronické podobě, tak v podobě tištěné. Její výhoda je také v tom, že vytištěná znamená pouze jeden složený list papíru. A obsažené podstatné informace tak nevytvářejí zbytečně další odpad nad míru nezbytně nutnou.

Podobnou příručku vydala ČAOH již před několika lety a její využití bylo zejména jako zdroj základních informací na obecních úřadech, kde jí obce měly vytištěnou a k dispozici všem podnikatelům, kteří měli zájem nastavit si své základní odpadové povinnosti do souladu s platným zákonem. „Pracovníci obecních úřadů většinou nemají dostatečný prostor na opakované vysvětlování základních povinností při nakládání s odpady a odkaz na příručku se proto ukázal jako efektivní pomoc a úspora času obecních úřadů," doplňuje Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství. V tomto období, kdy se nová odpadová legislativa postupně zavádí do praxe, požádaly obce o aktualizaci této příručky, aby potřebná a přehledná osvěta mohla i nadále pokračovat. Příručka je nyní všem volně k dispozici.

Kompletní příručka v PDF formátu obsahuje dvě strany a lze ji vytisknout na jeden oboustranný papír tak, aby následně šla složit na třetiny do tzv. formátu harmonika: prirucka-pro-zivnostniky-2021vf (pdf)

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Nová odpadová legislativa pro běžnou praxi

  • Podnikový ekolog (2denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

  • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

Autor: ČAOH

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.