Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Důležité přílohy předpisů pěkně pohromadě

Podniková ekologie zahrnuje nejen spoustu předpisů, ale také mnoho příloh. Je šikovné je mít jednoduše po ruce.

09. únor 2017

Ekologická újma: hodnocení rizik po změnách legislativy + Prevence závažných havárií: posouzení objektu + hlášení do IRZ

Seminář: Praktický způsob základního hodnocení rizik (zákon 167/2008 Sb.). Prevence závažných havárií: praktické zpracování posouzení objektu - protokolu o nezařazení podle zákona 224/2015 Sb. Hlášení do IRZ v praxi. Součástí semináře jsou aktivní formuláře pro základní hodnocení rizik i PZH. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

V lednu vyšlo aktuální novelizované vydání knihy Povinnosti firem. Kromě aktualizace povinností byly přidány i základní povinnosti z nařízení CLP a REACH.

V publikaci je pro každou oblast přehled povinností s uvedením příslušných paragrafů a prováděcích právních předpisů, rozbor jednotlivých povinností, dotazníky pro snadné určení povinností, které se vztahují na Vaši firmu a další informace. 

Kniha zahrnuje všechny hlavní oblasti podnikové ekologie včetně příloh, které jsou často potřeba. Při své poradenské praxi knihu často využívám - hlavně Katalog odpadů a vyjmenované zdroje. Nyní budou aktuální i činnosti IRZ.

Šikovné přílohy "po ruce" (výběr):

Část A: Chemické látky a směsi podle zákona č. 258/2000 Sb. a 350/2011 Sb.; zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií; nařízení REACH a CLP

 • Příloha A2: Minimální množství nebezpečných látek, která jsou určující pro zařazení objektu/zařízení do skupiny A/B

Část B: Nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech

 • Příloha B1: Kódy původu odpadu a způsobů nakládání s odpady
 • Příloha B2: Katalog odpadů
 • Příloha B3: Seznam nebezpečných vlastností odpadu

Část C: Ochrana a využití vod podle zákona č. 254/2001 Sb. 

 • Příloha C2: Nebezpečné a zvlášť nebezpečné závadné látky
 • Příloha C4: Sazby poplatků

Část D: Ochrana ovzduší podle zákonů č. 201/2002 Sb. a 73/2012 Sb.

 • Příloha č. 1 Vyjmenované stacionární zdroje
 • Příloha č. 2 Sazby poplatků za znečišťování a koeficienty úrovně emisí
 • Příloha č. 2 Intervaly jednorázových měření emisí

Část E: Integrovaná prevence a Integrovaný registr znečišťování podle zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., nařízení EP a Rady ES č. 166/2006 

 • Příloha E1: Kategorie průmyslových činností, které podléhají režimu zákona o integrované prevenci
 • Příloha E2: Činnosti a limity pro kapacitu
 • Příloha E3: Znečišťující látky: příloha II nařízení č. 166/2006
 • Příloha E5: Znečišťující látky a prahové hodnoty pro ohlašování přenosů znečišťujících látek v odpadech
 • Příloha E6: Činnosti podle § 3 odst. 2 (činnosti s povinností hlášení do IRZ)

Část G: Ekologická újma podle zákona č. 167/2008 Sb.

 • Příloha G1: Seznam provozních činností
 • Příloha G2: Náležitosti základního hodnocení rizika
 • Příloha G3: Náležitosti podrobného hodnocení rizika
 • Příloha G4: Kontrola základního a podrobného hodnocení rizika
 • Příloha G5: Posouzení dostatečnosti finančního zajištění
Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.