Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Podnikatelé říkají: pro výkup kovů není třeba měnit legislativu

03. březen 2014

Přes velký tlak obcí na to, aby do zákona o odpadech byla vložena možnostobcí zakázat formou obecně závazné vyhlášky provoz výkupen a sběren odpadů, bylv Ústavně-právním výboru Senátu stažen původní návrh senátorů Zemana, Doubravy,Lebedy, Bayerové, Krejči a Dernerové (tisk 196). Bylo přijato alternativnířešení, které se zmocněním obcí již neoperuje. Stávající platný zákon o odpadechč. 185/2001 Sb., § 78, čl. 4, odst. b) je doplněn jednou větou (viz box). Vtomto znění senátní výbor schválil návrh k dalšímu projednání.

JE POTŘEBNÁ ÚPRAVA?

Rozhodnutí senátního výborupotěšilo provozovatele sběren a obchodníky se šrotem. V právní analýze, kterousi nechalo zpracovat Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, seuvádí: "Při aplikaci trestního zákona by měly orgány činné v trestním řízenístíhat osoby, které vykupují kovový odpad zakázaný vyhláškou. Podle důvodovézprávy k tomu nedochází."

Podobně to vidí i Ing. Ondřej Sýkora (býv.Kovošrot): "Zlodějna je jen zástupný problém, který je omezen pouze nazanedbatelnou část sběren. Kontrolní činnost obcí, měst i krajských úřadů (KU)je naprosto nedostatečná. Jak může v obci nebo ve městě fungovat sběrna-výkupna,která nemá souhlas k činnosti? Co dělají kontrolní orgány obce, města?"

SBĚRNY LZE OVLIVNIT

Podle kritiků již dnesexistuje dost způsobů jak fungování sběren ovlivnit. Podle současného zněnízákona musí dát souhlas k provozování sběrny příslušný krajský úřad, referátživotního prostředí. Před vydáním rozhodnutí krajský úřad hodnotí předloženékolaudační rozhodnutí, splnění zákonných norem, provádí se místní šetření.Zkoumá také, zda je záměr v souladu se závaznými částmi řešení plánu odpadovéhohospodářství kraje atd. Povolení provozu je vždy na dobu určitou, zpravidla naobdobí tří až pěti let. Také samotná obec je v účastníkem řízení, a může tedy doněj zasahovat.

Petr Homola z miniaturní Strany soukromníků Českérepubliky napsal v Parlamentních listech. "Podle mého názoru, lze situaci řešitčastými a důkladnými kontrolami a podstatným finančním postihováním sběren,které vykupují zakázané odpady a při opakovaném porušování by měl úřadpřistoupit k odejmutím povolení k výkupu a provozu sběrny. Navíc se vpřipravované novele zákona vůbec nepočítá s možností se jakkoliv bránit." Azmiňovaný právní rozbor dodává, že pravomoc k vydávání omezujících nebo dokoncezákazových vyhlášek, která je novelou navrhována ve prospěch obcí, by nepochybněnarušila hospodářskou soutěž provozovatelů zařízení ke sběru nebo výkupuodpadů.


LEGISLATIVA

Navrhovaná úprava (novýtext vyznačen tučně)

§ 78

(4) Krajský úřad zruší nebo změnírozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá do jeho kompetence podle tohotozákona, v případě, že

b) provozovatel zařízení k využívání, odstraňování,sběru nebo výkupu odpadů není schopen zajistit podmínky ochrany životníhoprostředí stanovené v právních předpisech nebo poruší zákaz výkupu odpadůstanovených prováděcím právním předpisem od fyzických osob...

Stávajícíúprava

§ 78

(4) Krajský úřad zruší nebo změní rozhodnutí o udělenísouhlasu, který spadá do jeho kompetence podle tohoto zákona, v případě,že

b) provozovatel zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupuodpadů není schopen zajistit podmínky ochrany životního prostředí stanovené vprávních předpisech ...

Pozn.: Zmiňovaný prováděcí právní předpis jevyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.