Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Změny v oblasti klasifikace a bezpečnostní list

Nová chemická legislativa, především nařízení REACH (Nařízení ES 1907/2006) a nové nařízení CLP (nařízení ES 1272/2008) přináší postupné změny v bezpečnostních listech (REACH) a v klasifikaci a označování látek (CLP). Přinášíme Vám souhrn těchto změn na základě povinností vyplývajících především z nařízení CLP a současně i v souvislosti s  novelou nařízení REACH: změna v příloze II - bezpečnostní list. Novela REACH platí od 1. 12. 2010.

26. srpen 2010

Důležité pojmy

Uvedení na trh REACH i CLP:
„uvedením na trh" dodání nebo zpřístupnění třetí osobě, za úplatu či zdarma. Za uvedení na trh se považuje rovněž dovoz.

Dodavatel REACH i CLP:
„dodavatelem" látky nebo směsi  je výrobce, dovozce, následný uživatel nebo distributor uvádějící na trh látku samotnou nebo obsaženou ve směsi  anebo směs.

Uvedení na trh znamená:
dodavatel (výrobce, dovozce, následný uživatel, distributor)  předá látku nebo směs dál po směru dodavatelského řetězce.

Povinnost klasifikace látek podle CLP od 1. 12. 2010:
z toho plyne, že látky uváděné jako složky směsi v BL by rovněž měly být po tomto datu klasifikovány podle CLP!

Povinnost klasifikovat přípravky podle CLP bude od 1. června 2015.

Uvádění klasifikace v BL podle REACH i podle CLP

Nařízení CLP vstoupilo v platnost 20. 1. 2009 - současně s tím vstoupila v platnost i novela článku 31 (týká se bezpečnostního listu) nařízení REACH.

Nařízení řeší mimo jiné uvádění klasifikace v BL podle REACH i podle CLP, a to s časovým odstupem pro látky a pro směsi (přípravky).

Přechodná období pro klasifikaci a značení dle CLP

 • 1. Látky klasifikované, značené a balené podle 67/548/EHS ( ( u nás vyhlášky 232/2004 Sb.), které byly uvedeny na trh před 1. 12. 2010, mohou být ponechány na trhu stouto klasifikací, značením a balením do 1. 12. 2012.
  Po tomto datu musí být veškeré látky na trhu klasifikovány, baleny a označeny podle CLP. V praxi to znamená, že látky na trhu (např. v obchodech musí být přebaleny), rovněž látky ve skladech musí být přebaleny.
 • 2. Směsi klasifikované, značené a balené podle 1999/45/ES (u nás vyhlášky 232/2004 Sb.), které byly uvedeny na trh před 1. 6. 2015, mohou být ponechány na trhu stouto klasifikací, značením a balením do 1. 6. 2017.
  Po tomto datu musí být veškeré směsi na trhu klasifikovány, baleny a označeny podle CLP. V praxi to znamená, že směsi na trhu (např. v obchodech musí být přebaleny), rovněž směsi ve skladech musí být přebaleny.

Použití starých a nových formátů BL

S účinkem od 1. prosince 2010 se příloha II (původního nařízení REACH) nahrazuje novou přílohou dle nařízení, které novelizuje původní REACH (stále to bude příloha II REACH).

 • 1. 12. 2010 nastane důvod pro změnu „starých bezpečnostních listů" pro látku, tj. nová klasifikace podle CLP. Týká se látek uváděných na trh po tomto datu. V rámci této změny bude nutné  zpracovat nový bezpečnostní list podle novelizované přílohy II nařízení REACH, podle „části I".
 • Látky uvedené na trh před 1. 12. 2010, které nemusí být znovu označeny a znovu zabaleny až do 1. 12. 2012, nemusí rovněž mít bezpečnostní list podle novelizované přílohy II REACH, „části I" až do 1. 12. 2012.
 • Látka uvedená na trh po 1. 12. 2010, musí být klasifikována, zabalena a značena podle CLP a musí k ní být bezpečnostní list podle novelizované přílohy II nařízení REACH, „část I".
 • Látka uvedená na trh do 1. 12. 2010, může mít všechny náležitosti včetně bezpečnostního listu „postaru" až do 1. 12. 2012.
 • To znamená, že v našich podmínkách, může mít i „starý" bezpečnostní list. Možnost použití „starého" bezpečnostního listu končí pro látky 30. 11. 2012, pokud české předpisy znovu nestanoví nějakou výjimku.

Další informace

Podrobnější výklad zaměřený na běžnou podnikovou praxi se dozvíte na odborném semináři

"BĚŽNÝ" PODNIK A CHEMICKÉ LÁTKY/PŘÍPRAVKY

Termín: 15.9.2010, Praha  

Hlavní témata semináře:

 • legislativa: chemický zákon, nařízení REACH, nové nařízení CLP
 • úvod do nové klasifikace dle CLP a další nové povinnosti v nakládání s chemickými látkami
 • základní povinnosti: dovoz, balení, označování, bezpečnostní listy,
 • dovoz pro vlastní potřebu, prodej spotřebitelům a další praktické informace
 • praktický návod na zjištění povinností firmy a způsob jejich řešení v oblasti chemických látek a přípravků
Konkrétní informace ke klastifikaci a bezpečnostním listům:
 • Uvádění klasifikace v BL podle REACH i podle CLP - LÁTKY
 • Uvádění klasifikace v BL podle REACH i podle CLP - SMĚSI
 • Přechodná období pro klasifikaci a značení dle CLP
 • Typy bezpečnostních listů ("starý" bezpečnostní list podle zrušené vyhlášky 231/2004 Sb., "nový" bezpečnostní list podle REACHa "nejnovější" bezpečnostní list podle novelizované přílohy II REACH)
 • Použití "starých"a "nových" bezpečnostních listů

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.