Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

ISPOP: jeden člověk, jeden účet. Identita občana neumožní používat více účtů

MŽP plánuje zpřísnění podmínek pro přihlašování se do uživatelských účtů ISPOP. Některým uživatelům to může zkomplikovat práci se systémem ISPOP.

24. prosinec 2023

ISPOP 2024: Změny v ohlašování - aplikace ISPOP, IRZ, SPE, odpady, obaly, voda ...

Aktuální seminář: Změny v ohlašovacím portálu ISPOP: systém ISPOP2 s html formuláři. Ohlašování odpadů, IRZ, vody a dalších agend přes ISPOP. Podrobně hlášení odpadů, IRZ a ovzduší. Aktuální praktické informace k plnění ohlašovacích povinností. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Změny v přihlašování do ISPOP

MŽP plánuje zpřísnění podmínek pro přihlašování se do uživatelských účtů v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci:

§ 2 Prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace

Vyžaduje-li právní předpis nebo výkon působnosti prokázání totožnosti, lze umožnit prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace pouze prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace (dále jen „kvalifikovaný systém“).

Pro přístup do systému ISPOP (a také do systémů SEPNO, HNVO, ISOH, ISOH2, IPPC a IPO), které využívají služeb systému Centrální registr životního prostředí (CRŽP), bude povinné využívat pouze Identitu občana (v případě ohlašovatelů), případně JIP/KAAS (v případě úředníků).

Změna identifikace uživatele v systému identitou občana je především z bezpečnostních důvodu (zvýšení bezpečnosti uživatelských dat ohlašovatele a také firemních dat, ke kterým má tato osoba přístup).

Přesné datum povinného přihlášení pouze pomocí Identity občana nebo JIP/KAAS není pevně stanoveno, je ale velmi pravděpodobné, že k tomu nedojde dříve, než po skončení ohlašovacího období (tedy až po období leden-březen 2024).

Myslím si, že je dokonce možné, že přihlášení pouze pomocí Identity občana nebude povinné ani později. Viz snaha Senátu: Listina základních práv a svobod by mohla být doplněna o právo být osvobozen od povinného využívání digitálních prostředků.

Přesto bych doporučil provést propojení vašeho uživatelského účtu s Identitou občana. Přihlášení přes „Jméno + Heslo + 2. faktor“ dle informací z CENIA nebude možné „v budoucnosti“ nadále využívat.

Po propojení vašeho uživatelského účtu s Identitou občana se můžete klidně i nadále (než to zruší) přihlašovat přes „Jméno + Heslo + 2. faktor“. Jen budete už mít Identitu propojenou pro budoucí použití.

Postup přidání Identity ke stávajícímu uživatelskému účtu podrobně řeší manuál: https://crzp.mzp.cz/portal/wp-content/uploads/CRZP_Manual_Externi_identita.pdf.

Používání více uživatelských účtů

Pokud jako jedna osoba používáte více uživatelských účtů (například jeden „firemní“ v práci pro svého zaměstnavatele a druhý „soukromý“ pro hlášení vedlejšáků; nebo jako poradce používáte přihlašovací údaje svých zákazníků), tak budete mít zásadní problém.

Identitu občana je totiž možné propojit jen k jednomu účtu. Tzn., že pokud si Identitu propojíte s firemním uživatelským účtem, tak k dalšímu účtu ji už nelze připojit (stejný typ Identity ani jiný typ Identity). A pokud bude v budoucnosti přihlašování přes Identitu občana povinné, tak se ke svým dalším účtům již nepřipojíte! Pak byste si museli subjekty z „nedostupných“ účtů přidat do svého „hlavního“ účtu přes proceduru Registrace nového uživatele k subjektu s autorizací (datovou schránkou nebo el. podpisem příslušného subjektu) v CRŽP/Subjekt/Nová registrace subjektu.

Doporučení:

Pokud máte více uživatelských účtů, tak si vyberte jeden jako „hlavní“. U něj proveťte propojení s Identitou občana. U ostatních vašich účtů se postupně popřihlašujte jako Správce a přes proceduru Přidat nového uživatele si daný subjekt přidejte do hlavního uživatelské účtu. Klidně pak pořád můžete používat i původní účet a z něj provádět hlášení. Jen už budete připraveni na situaci, kdy bude Identita povinná.

Pokud máte jen jeden uživatelský účet, tak také doporučuji provést propojení s Identitou občana. Po propojení vašeho uživatelského účtu s Identitou občana se můžete klidně i nadále přihlašovat přes „Jméno + Heslo + 2. faktor“. Jen budete už mít Identitu propojenou pro budoucí použití.

Ne každému tato „modernizace“ bude vyhovovat. Proto bych asi doporučil Identity, které nepůsobí na člověka až tak moc soukromě jako je třeba Bankovní identita. Lepší bude např. eObčanka: umožňuje přihlášení prostřednictvím nového občanského průkazu vydaného po 1. 7. 2018, který obsahuje čip. Pro přihlášení tímto občanským průkazem je zapotřebí čtečka dokladů a nainstalovaný příslušný software.

Jednoduší na použití je Mobilní klíč eGovernmentu nebo Moje ID. Po zřízení stačí pro používání už jen mobilní telefon.

Jedna Identita = jeden občan = jeden účet

Jak jsem již výše uvedl, nelze Identitu občana přiřadit k více účtům (ani různé typy Identit k různým účtům). Má to i drobnou výhodu, jakmile si nějaký typ Identity k uživatelskému účtu přiřadíte, můžete se pak přihlašovat jakýmkoliv typem Identity. Tj. i jinou Identitou (samozřejmě vaší) než jste si v CRŽP přiřadili.

Například jste si v CRŽP přiřadili Identitu Mobilní klíč eGovernmentu. Pokud pro přihlášení použijete třeba Bankovní identitu nebo Moje ID, tak vás systém do ISPOP také rovnou přihlásí.

Ing. Zdeněk Fildán
ENVI GROUP s.r.o.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • OVZDUŠÍ: povinnosti firem, uhlíková stopa, ISPOP, SPE a poplatky, IRZ

    Ovzduší – povinnosti v oblasti ovzduší. uhlíková stopa, vykazování, SCOPE 1 a SCOPE 2. ISPOP_2 v roce 2023. ohlašování agendy ovzduší (ISPOP, formulář F_OVZ, poplatky). Ohlašování agendy IRZ.

  • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

  • Podrobný podnikový ekolog (5-denní kurz)

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.