Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

V praxi je stále velmi často porušován zákon o obalech

ČIŽP uložila společnosti pokutu 550 tisíc za porušování zákona o obalech. Společnost neplnila základní stanovené povinnosti.

01. březen 2018

Inspektoři ČIŽP z oddělení odpadového hospodářství v Plzni uložili pokutu 550 tisíc korun společnosti T.G., a.s. za porušení zákona o obalech. Firma po dva roky zanedbávala svou povinnost zajistit recyklaci či využití obalů ze zboží, které dovážela z Německa a uváděla na český trh.

Společnost ze sousední země přivážela ve velkých objemech například kosmetiku, nápoje a potraviny. Ty rozbalovala a následně prodávala ve svých prodejnách v příhraniční oblasti. ,,Vzniklo tak poměrně velké množství - celkem 130 tun - papírových, plastových a skleněných obalových odpadů. Povinností firmy bylo přihlásit se do seznamu zpětného odběru nebo využití odpadů z obalů. Tuto povinnost mají všechny subjekty uvádějící na český trh nebo do oběhu balené zboží - tedy výrobci i dovozci. Firma T.G. to však neudělala a tím porušila zákon o obalech. Jeho smyslem je, aby odpady z balených věcí neskončily bez užitku na skládkách," uvedla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP Plzeň.

Koho se povinnost týká

Zákon o obalech se vztahuje na podnikající fyzické a právnické osoby (dále jen „osoba"), které:

Uvádí obaly na trh:

 • výrobci obalů nebo balených výrobků (tj. osoby, které výrobek zabalí - výrobci, plniči, baliči),
 • dovozci obalů nebo balených výrobků ze zemí mimo území EU (jak za účelem distribuce nebo pro vlastní potřebu),
 • přepravci obalů nebo balených výrobků ze zemí EU (jak za účelem distribuce, tak pro vlastní potřebu). 

Uvádí obaly do oběhu:

 • distributoři obalů nebo balených výrobků (tj. osoby, které nakoupí balené výrobky v České republice a předají je dále, ať již úplatně nebo bezúplatně).

Jaké jsou základní povinnosti

spotřebitelské obaly: Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, je povinna zajistit zpětný odběr. Osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu výrobky prodejem spotřebiteli, jsou povinny informovat odběratele a spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru.

všechny obaly: Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, je povinna zajistit, aby odpady z obalů jí uvedených na trh nebo do oběhu byly využity ve stanoveném rozsahu.

Jaké jsou možnosti řešení

Způsoby plnění povinností:

 1. samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady (tj. zápis do Seznamu osob plnících samostatně, vedení průběžné evidence, roční hlášení o obalech, roční poplatek 800 Kč), nebo
 2. přenesením těchto povinností na jinou osobu spolu s převedením vlastnického práva k obalu, k němuž se tyto povinnosti vztahují, za účelem jeho dalšího uvedení do oběhu, jestliže tak smlouva o převedení vlastnického práva výslovně stanoví, nebo
 3. uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM (tj. se společností smlouva s EKO-KOM, čtvrtletní výkazy, platba za vykázané zpoplatněné obaly).
Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Podrobnější výklad zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

  Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PEaplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, CD Příručka pro oblast ŽP a kniha Povinnosti firem).

 • Legislativa životního prostředí v kostce 2018

  Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií a kniha Povinnosti firem).

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.