Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Aerosoly (spreje) v posuzování objektu podle zákona o závažných haváriích

Posuzuje se pouze hmotnost hnacího plynu, nebo se musí zohlednit celý obsah spreje?

25. srpen 2016

DOTAZ - AEROSOLY

prosím o informaci týkající se aerosolů a jejich zařazení podle zákona o prevenci závažných havárií.

Typový výrobek ve spreji: montážní pěna, klasifikovaná jako Aerosol 1.

Kapalná část neobsahuje hořlavé látky. Plynná část je hnací plyn a při „vytlačení/vystříknutí" směsi z dózy se, podle mého názoru, od kapaliny de facto odděluje a odchází do ovzduší.

Je možno při výpočtech zahrnout jen obsažený hnací plyn? Známe přesný jeho podíl.

Jedná se o soulad s článkem 7 bod 3 Metodického pokynu pro zařazení objektu podle zákona č. 224/2015 Sb.:

(Při posuzování směsi s chemickou látkou jako volně oddělitelnou složkou se zahrne do výpočtu jen toto oddělitelné množství chemické látky podle jejích nebezpečných vlastností, s vyloučením všech rozpouštědel, která lze oddělit bez ovlivnění stability látky nebo změny jejího složení.)?

ODOPOVĚĎ

k dotazu o zařazení aerosolu uvádím výklad, vycházející ze stanoviska Evropské komise k obdobnému problému.

Výrobek je podle bezpečnostního listu klasifikován jako Aerosol 1, obsahující prepolymer (směsný polyol a polymerní isokyanát) jako vlastní náplň (v tomto případě směs) a bezfreonové nízkovroucí hnací médium. Klasifikace vlastní náplně - směsi polyolu a isokyanátu - byla založena na principu předběžné opatrnosti, výpočtová metoda zohlednila požadavky Nařízení CLP pro klasifikaci aerosolů v souladu s bodem 1.1.3.7 přílohy I části 1 Nařízení CLP, tj. směs ve formě aerosolu se zařadí do stejné kategorie nebezpečnosti jako směs, která není ve formě aerosolu.

Hnací plyn zde v tomto případě není rozpouštědlem, aby bylo možno jej posuzovat jako volně oddělitelnou složku směsi, kterou lze oddělit bez ovlivnění stability látky nebo změny jejího složení. Pro celý obsah nádoby - náplň tvořenou směsí polyolu a isokyanátu a hnacím plynem - nelze tedy použít článek 7 bod 3 Metodického pokynu pro zařazení objektu podle zákona č. 224/2015 Sb. pro postup při posuzování směsi.

Skutečnost, že aerosoly mohou mít speciální vlastnosti při uvolnění za normálních okolností (např. uvedené rozptýlení hnacího plynu od náplně po výstřiku) není relevantní v případě havárie; při havárii je nebezpečí, že při porušení integrity nádoby může dojít k náhlému úniku obou složek - náplně a hnacího plynu.

Vezmeme-li tedy v úvahu mechanismus uvolňování v případě závažné havárie, měl by být aerosol pokládán za dvě složky - hnací plyn a vlastní obsah (náplň) – v množstvích, která jsou poté sečtena podle vzorce pro sčítání poměrného množství nebezpečných látek.

Ing. Pavel Forint, Ph.D.
Oddělení prevence rizik a chemické bezpečnosti
Odbor environmentálních rizik a ekologických škod
Ministerstvo životního prostředí

Praktický seminář věnovaný posouzení objektů a dalším povinnostem uživatelů a provozovatelů:

Pokud se nechcete sami problematikou závažných havárií zabývat, rádi pro Vás posouzení objektu (protokol o nezařazení) zpracujeme  - prosím kontaktuje nás:

tel.  +420 606 638 325
Autor: MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.