Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Asfalt: odpad nebo vedlejší produkt? Návrh vyhlášky o asfaltu

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví kritéria, při jejichž splnění je znovuzískaná asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, a kritéria, při jejichž splnění asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi přestává být odpadem

11. leden 2019

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, nový ISPOP, aktuální změny legislativy odpadů

Online seminář: Nový ISPOP. Evidence a ohlašování odpadů. Nový zákon o odpadech a prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Navrhovanou vyhláškou se provádí zmocnění v § 3 odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 154/2010 Sb. a zákona č. 169/2013 Sb. (dále jen „zákon o odpadech"), dle kterého Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu může vyhláškou stanovit kritéria upřesňující, kdy movitá věc může být považována za vedlejší produkt a nikoli odpad a kdy odpad přestává být odpadem.

Navrh stanovuje:

 1. doplňující kritéria, při jejichž splnění je možné považovat znovuzískanou asfaltovou směs za vedlejší produkt (§ 3 odst. 5 zákona) a nikoliv odpad,
 2. doplňující kritéria, při jejichž splnění přestává být znovuzískaná asfaltová směs odpadem, a
 3. doplňující kritéria, při jejichž splnění přestává být asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi odpadem.

Přičemž "znovuzískanou asfaltovou směsí" se rozumí asfaltová směs získaná z odfrézovaných nebo jiným způsobem vybouraných asfaltových vrstev pozemních komunikací, dopravních a jiných ploch (§ 2). Návrh rovněž upravuje požadavky na odběr vzorků a provádění vzorkování.

Kritéria pro znovuzískanou asfaltovou směs

Znovuzískaná asfaltová směs jakostní třídy ZAS-T1, ZAS-T2, ZAS-T3 a ZAS-T4 je vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, pouze pokud splňuje následující kritéria

 • není znečištěna jinými látkami než těmi, které se používají k její výrobě,
 • použije se výhradně způsobem stanoveným pro příslušnou jakostní třídu (§ 4-6),
 • znovuzískaná asfaltová směs je identifikována průvodní dokumentací zpracovanou.

Celkové množství polyaromatických uhlovodíků pro jakostní třídy znovuzískaných asfaltových směsí ZAS-T1, ZAS-T2, ZAS-T3 a ZAS-T4 stanoví tabulka č. 1 v příloze č. 1 k vyhlášce.

V případě znovuzískané asfaltové směsi z vrstev pozemních komunikací kategorie dálnice nebo silnice I. třídy, letištních ploch, manipulačních ploch nebo dalších dopravních ploch, které byly prokazatelně vybudovány po 1. lednu 2000, nemusí být provedeno vzorkování a zkoušení. V takovém případě se tato znovuzískaná asfaltová směs považuje za znovuzískanou asfaltovou směs jakostní třídy ZAS-T3.

Pokud není provedeno vzorkování a zkoušení, může být asfaltová směs pro účely posouzení splnění kritérií považována za znovuzískanou asfaltovou směs jakostní třídy ZAS-T4.

Minimální počty odebraných vzorků

Plochy stavby - diagnostickým průzkumem posuzované, opravované či obnovované:

Vzorkování může provádět pouze osoba, která je oprávněna k vzorkování odpadu. Aby bylo možné považovat znovuzískanou asfaltovou směs za vedlejší produkt, musí být vzorkování a zkoušení provedeno před zahájením stavebních prací, při nichž dochází ke znovuzískání asfaltové směsi, pokud tato vyhláška neumožňuje zařazení znovuzískané asfaltové směsi bez vzorkování. Odběr vzorků před zahájením stavebních prací se provádí formou zkušebních vývrtů tak, aby bylo možné posoudit samostatně každou asfaltovou vrstvu, která má být v rámci stavebních prací odstraněna.

Směsný vzorek pro max. 20 000 m2: vznikne smíšením z dílčích vzorků; z tohoto vzorku je po homogenizaci a zmenšení kvartací odebírán laboratorní vzorek, přičemž dílčí vzorek může reprezentovat plochu nejvýše 5 000 m2.

Již vybourané znovuzískané asfaltové směsi:

Odběr vzorků může provádět pouze odborně způsobilá fyzická osoba s personálním certifikátem pro vzorkování odpadu, nebo fyzická osoba, která byla před odběrem prokazatelně proškolena odborně způsobilou osobou.

Směsný vzorek na max. 20 000 t: vznikne smíšením z dílčích vzorků; z tohoto vzorku je po homogenizaci a zmenšení kvartací odebírán laboratorní vzorek, přičemž dílčí vzorek může reprezentovat nejvýše 3 000 t znovuzískané asfaltové směsi.

Plánovaná účinnost vyhlášky

Termín připomínek byl do 20. listopadu 2018. Účinnost vyhlášky by měla nabýt dnem 1. května 2019.

Přílohy:

TypNázev přílohy
Důvodová zprávazd_KORNB63DD8NY.docx
Závěrečná zpráva RIAria_KORNB63DD8NY.docx
Návrh vyhláškyma_KORNB63DD8NY.docx
Rozdílová tabulkart_KORNB63DD8NY.docx
Další příloha materiálump_KORNB63DD8NY.doc

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • ODPADY: Stavební a demoliční odpady v praxi. Aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi

  Mgr. Vojtěch Pilnáček, MŽP:"nebezpečné vlastnosti stavebních a demoličních odpadů", "zařazování stavebních a demoličních odpadů podle Katalogu odpadů", "naplnění definice odpadu a vedlejšího produktu" a "skládkování a využívání na povrchu terénu".                      

  Mgr. Petra Urbanová, MŽP:"omezování vzniku nebezpečných stavebních a demoličních odpadů", "Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (výklad a aplikace)" a "Metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi (výklad a aplikace)".     

  Ing. Zdeněk Fildán, Envigroup: případné řešení dalších oblastí (CHLS, voda, ovzduší, IRZ, IPPC, ISPOP, obaly, ekologická újma).

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽPa kniha Povinnosti firem).

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOa kniha Povinnosti firem).

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

  Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.