Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Metodický návod MŽP k používání identifikačních čísel provozoven (IČP)

Odbor odpadů MŽP vydává metodický návod k zajištění jednotného používání identifikačních čísel provozoven (IČP).

08. březen 2021

ODPADY: aktuální změny legislativy, nový zákon o odpadech

Seminář: Nová odpadová legislativa - zákon o odpadech, nové prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Účelem metodického návodu k používání identifikačních čísel provozoven je v rámci evidence odpadů podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech") jednoznačně identifikovat jednotlivé provozovny ohlašovatele i partnerských subjektů pro sledování toků odpadů.

Identifikační číslo provozovny (dále jen „IČP") slouží k identifikaci provozovny subjektu - původce odpadu.

Identifikační číslo provozovny přiděluje provozovně příslušný živnostenský úřad podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (dále jen „živnostenský zákon").

Pokud provozovna nemá přidělené IČP, může si subjekt pro účely evidence a ohlašování zvolit číslo provozovny sám. V tomto případě se jedná o tzv. „interní IČP". IČP ve smyslu zákona o odpadech slouží pro přesné označení adresy provozovny
ohlašovatele nebo partnerského subjektu.

Metodický návod

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na dalších odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Výrobky s ukončenou životností – dopady nového zákona na výrobce, distributory, prodejce a původce

    ON-LINE kurz: Nový zákon 542/2020 Sb. upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků (VUŽ) - elektrozařízení, baterie nebo akumulátory, pneumatiky a vozidla, regulaci obsahu nebezpečných látek ve VUŽ, povinnosti výrobců při uvedení VUŽ na trh, zpětný odběr či sběr VUŽ, a to s cílem zajistit co největší podíl jejich opětovného použití a recyklace, zvláštní pravidla pro nakládání s VUŽ včetně jejich využití a odstranění, povinnosti osob při nakládání s VUŽ.
  • Maximální minimum o novém zákoně o odpadech

  • ODPADY: aktuální změny legislativy, nový zákon o odpadech

    ON-LINE kurz: Nová odpadová legislativa: zákon o odpadech, zákon o výrobcích s ukončenou životností, změnový zákon, prováděcí předpisy.
  • Podnikový ekolog (2denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy.  Kompletní vzorová dokumentace.
Autor: MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.