Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Prodej chemických látek bez řádného značení. Pokuta 180 tisíc korun

Řetězec prodával nebezpečné chemické látky bez řádného značení. Dostal pokutu 180 tisíc korun.

09. prosinec 2016

Povinnosti v dodavatelském řetězci včetně následných uživatelů

Povinnosti výrobců, dovozců, distributorů, prodejců, následných i konečných uživatelů (chemické látky a směsi, předměty, aerosoly, biocidy, detergenty...). Podrobný souhrn povinností jednotlivých článků dodavatelského řetězce při plnění evropských nařízení REACH a CLP i českých předpisů. Povinnosti vyplývající ze souvisejících předpisů (detergenty, aerosoly, přeprava ADR, biocidy, povinnosti vůči předmětům podle REACH) při uvádění jednotlivých typů chemických výrobků na trh.

Úplné znění

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložili pokutu 180 tisíc korun obchodnímu řetězci za porušení chemického zákona. Firma ve svém řetězci hobby marketů prodávala některé nebezpečné chemické látky a směsi bez správného a dostatečného označení. Chyběly výstražné symboly a věty o nebezpečnosti výrobků. V jednom případě navíc nebyla chemická látka řádně zabalena, takže došlo k jejímu úniku mimo obal. V případě dalšího výrobku na obalu chyběly informace o chemických látkách v českém jazyce.

Pochybení se týkalo pěti výrobků. Těmi byly Rorax gelový čistič odpadů 2v1, osvěžovač vzduchu do auta Invisi Sport, dvousložková sada Epoxidové pryskyřice 1200, čistidlo a rozpouštědlo Perchloretylen a Samonivelační stěrka pro vyrovnávání podlah.

„Společnost jako dodavatel těchto výrobků na český trh zodpovídala za jejich řádné označení dle chemické legislativy. Svým povinnostem však nedostála. Pokud u nebezpečných chemických látek chybí povinné značení, výstražné symboly nebo český popis, není spotřebitel dostatečně informován o rizikovosti látek. Při nesprávné manipulaci s nimi pak může dojít k ohrožení, případně i poškození jeho zdraví," uvedl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Po kontrole ČIŽP firma zjednala nápravu a výrobky řádně označila.

Proti pokutě uložené inspektory ČIŽP se společnost odvolala, ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a rozhodnutí ČIŽP potvrdilo.

Autor: ČIŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.