Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Prioritu mají alternativní zdroje

20. duben 2009

Zdroj: www.ihned.cz

Jednoznačnou prioritu před spalováním plynu mají v systému vytápění Karma především alternativní zdroje energie: solární energie, zplynovací kotel na dřevo či pelety, krb nebo krbová kamna s teplovodním výměníkem, tepelné čerpadlo apod.

Důležitou součástí systému vytápění jsou kotle, jejichž čtyři nové řady Karma uvádí na trh. Zákazníci si tak mohou pořídit plynové kotle (řada Practic), kondenzační kotle (řady Trend a Solar) a kotel na dřevo řady Forest.

"Nástěnné plynové kondenzační kotle oproti běžným kotlům navíc zužitkovávají teplo spalin. Díky tomuto systému mají oproti klasickým kotlům asi o 15 % vyšší účinnost a přibližně až o 25 % nižší spotřebu plynu. Velmi výhodné je využití kondenzačních kotlů společně s podlahovým vytápěním či s velkou otopnou plochou radiátorů," vysvětluje výhody kondenzačních kotlů Václav Bartoš z Karmy.

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

Nástěnné plynové kotle Karma řady Practic jsou určeny pro vytápění (ÚT) rodinných domů, bytů atd. a k ohřevu užitkové vody (TUV) přes deskový výměník. Spaliny z kotle typ Practic 25 N jsou odváděné do komína, spaliny z kotlů Practic 25 F a 29 F jsou odváděné buď koaxiálním, nebo děleným potrubím přes zeď - systém turbo. Ke kotli lze připojit venkovní čidlo ekvitermní regulace. Výkon kotle je pak řízen v závislosti na venkovní teplotě.

Pokud jde o hlavní technické vlastnosti kotlů Practic, typ 25 F a 29 F má uzavřenou spalovací komoru - nasávání vzduchu a odvod spalin mimo místnost, typ 25 N má odtah spalin do komína. Practic má primární měděný výměník, elektronickou modulaci plamene hořáku, praktický ovládací panel s tlačítky a displejem, který zobrazuje aktuální hodnoty. V nabídce je funkce zima-léto pro ÚT a TUV. Nutno upozornit na možnost připojení venkovního čidla ekvitermní regulace, kotel pak ohřívá otopnou vodu v závislosti na venkovní teplotě. Podstatná je přesná regulace nastavení teploty užitkové i otopné vody, teploměr a tlakoměr otopné vody. Ve vybavení je pojistný ventil - 3 bar a expanzní nádoba o objemu 7,5 l.

ZÁVĚSNÉ KONDENZAČNÍ KOTLE

Závěsné plynové kondenzační Karma se dělí na řady Trend a Solar. Kotel Trend 26 FCX má velmi nízký obsah NOx ve spalinách, je šetrnější k životnímu prostředí a je určen pro instalaci v místech se zpřísněnými požadavky na emise. Spaliny jsou odváděné buď koaxiálním, nebo děleným potrubím přes zeď - systém turbo. Mezi hlavní technické vlastnosti kotlů Trend patří uzavřená spalovací komora - nasávání vzduchu a odvod spalin mimo místnost, měděný výměník, elektronická modulace plamene hořáku, praktický ovládací panel s tlačítky a displejem, který zobrazuje aktuální hodnoty a řadu dalších.

Nástěnné plynové kondenzační kotle Karma řady Solar jsou určeny pro zapojení do systému se solárními panely a akumulační nádrží. V systému může být zapojen ještě další zdroj tepla, např. kotel na dřevo řady Forest. Z akumulační nádrže vyhřívané solárním panelem je odebíráno teplo pro ohřev TUV a otopné vody. Pouze při zvýšených požadavcích na teplotu a množství TUV nebo při nepříznivých meteorologických podmínkách je dohřev TUV zajišťován kotlem. Tím dochází k významnému snížení spotřeby plynu.

Kotel SOLAR 26 FCX má velmi nízký obsah NOx ve spalinách, je šetrnější k životnímu prostředí a je určen pro instalaci v místech se zpřísněnými požadavky na emise. Spaliny jsou odváděné buď koaxiálním, nebo děleným potrubím přes zeď - systém turbo.

ZPLYNOVACÍ KOTEL NA DŘEVO

Kotel Karma řady Forest je stacionární zplynovací kotel na dřevo určený pro vytápění (ÚT) a pro ohřev užitkové vody (TUV). Může být použit jako hlavní zdroj tepla v topné soustavě, nebo být součástí topného systému, v němž jsou zapojeny další tepelné zdroje - solární panely a plynový kotel. Provoz kotle Forest je založen na technologii zplynování dřeva. Zplynování využívá plyny, které jsou ze dřeva uvolňovány za vysokých teplot. Dřevěná polena se nakládají do horní komory, v její spodní části jsou v kontaktu se žhavými uhlíky. Na roštu spalovacího prostoru se vyvíjejí hořlavé plyny, které mohou vzplanout, pokud jsou smíšeny s hlavním proudem vzduchu. Tato hořlavá směs je nasávána do spodní části palivové komory, kde vzplane a vytvoří charakteristický zpětný plamen.

Zplynování umožňuje úplné spalování dřeva, dosahuje vysoké tepelné účinnosti a zároveň velmi nízké úrovně emisí ve spalinách. Spalovací komora má stěny o tloušťce 8 mm, v její horní části nejsou žádné svařované spoje. Činnost kotle je řízena elektronicky. Doporučeným palivem jsou dřevěná polena maximální délky 53 cm. Dřevo musí mít méně než 25 % vlhkosti. Průměr kouřovodu pro odtah spalin do komína je 180 mm.

AUTOR: -mg-

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.