Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Povinné školení pracovníků pro bezpečné používání diisokyanátů

Omezení pro diisokyanáty dle přílohy XVII nařízení REACH požaduje, že od 24.8.2023 musí mít pracovníci odbornou přípravu o bezpečném používání diisokyanátů.

20. červenec 2023

Diisokyanáty jsou látky senzibilizující dýchací cesty a kůži. Používají v celé řadě odvětví a aplikací, především k výrobě polyuretanových výrobků, jako jsou pěny, těsnicí materiály a nátěry.

V příloze XVII nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 řeší diisokyanáty položka 74.

Po dni 24. srpna 2023 se diisokyanáty nebudou smět používat jako samotné látky, jako složky jiných látek nebo ve směsích pro průmyslové a profesionální použití v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostních nebo pokud nebude zajištěno, aby pracovníci před použitím látky nebo směsi absolvovali odbornou přípravu o bezpečném používání diisokyanátů.

Odborná příprava zahrnuje pokyny ke kontrole dermální a inhalační expozice diisokyanátům na pracovišti. Tuto odbornou přípravu provádí odborník na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s odbornou způsobilostí získanou příslušným odborným vzděláváním. Odborná příprava se obnovuje nejméně každých pět let.

Dosud není stanoveno, zda školení musí provádět jen osoba s odbornou způsobilostí k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. nebo i jiný odborník na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s odbornou způsobilostí získanou příslušným odborným vzděláváním (např. osoba s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

Možnosti odborné přípravy pracovníků

Odborná příprava od dodavatele:

Podle textu omezení v položce 74 musí dodavatel zajistit, aby příjemci byly poskytnuty vzdělávací materiály a kurzy v úředním jazyce státu, v nichž se látka nebo směs dodávají. Školení zohlední rovněž specifičnost dodávaného produktu, včetně složení, balení a designu. Například firma Den Braven umožňuje školení bezplatně přes portál výrobců s využitím slevového kódu. Nebo také firma SIKA nabízí přístup ke školení zdarma (kód Sika platí pouze pro školení o používání tmelů a lepidel: jedná se o školení 048, 049, 050, 051, 052, 053 a 054).

Portál výrobců:

Portál https://www.safeusediisocyanates.eu obsahuje informace o bezpečném používání a manipulaci s diisokyanáty a nabízí e-learningové školení o bezpečném používání a manipulaci s diisokyanáty.

Školení vlastní odborně způsobilou osobou:

Školení pracovníků provede OZO, která se zúčastní odborné přípravy na diisokyanáty. Nebo školení provede OZO podle vzdělávacích materiálů od dodavatele.

Školení formou videozáznamu od Envigroup:

Videozáznam Odborná příprava pro bezpečné používání diisokyanátů (obsahuje samostatné školení pro OZO a pro pracovníky)

  • délka školení pro OZO: cca 3 hod.
  • délka školení Envigroup pro pracovníky: cca 21 min.
  • délka školení ISOPA pro pracovníky: cca 13 min.

Školení může tedy využít jak OZO pro získání odborné přípravy pro další školení pracovníků, tak je vhodné i pro jednotlivé pracovníky, kteří s diisokyanáty nakládají.

Cena za školení: 3966 Kč bez DPH. Účastníci obdrží osvědčení. V případě zájmu nás kontaktujte na info@envigroup.cz nebo na tel. 606 638 325. 


Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Odborná příprava pro bezpečné používání diisokyanátů

  • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

  • Podnikový ekolog (2denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.