Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Agentura ECHA přidala 5 nových SVHC látek

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) přidala 5 nových "SVHC" látek na seznam pro případné zahrnutí do přílohy XIV.

10. duben 2024

Produktová ekologie: chemické látky ve výrobcích, legislativa a povinnosti výrobců

Seminář: Chemická legislativa přináší povinnosti nejen v oblasti chemických látek a směsí, ale mnoho povinností se týká také výrobků. Na semináři probereme témata: Legislativní struktura práva EU a zařazení produktové legislativy. Nařízení REACH se zaměřením na povinnosti chemických látek v předmětech. Oznamovací povinnost SCIP. Směrnice RoHS o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Příklady neshodných produktů a legislativní dopady. ESG legislativa v rámci produktové ekologie. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE záznam.

Úplné znění

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) aktualizovala dne 23. ledna 2024 seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV, podle nařízení REACH. Celkem pět chemických látek, označujících se jako „látky vzbuzující mimořádné obavy“ vycházející z anglické zkratky SVHC (Substances of Very High Concern), bylo přidáno na seznam kvůli svým nepříznivým vlastnostem na lidské zdraví a životní prostředí.

Název chemické látkyDůvod zařazeníPříklady využití
2,4,6-tri-tert-butylphenol      Toxické pro reprodukci (Článek 57c)   Persistentní, bioakumulativní a toxické  (PBT) 
(Článek 57d)
Výroba jiných chemických látek, formulace směsí a v palivových produktech.
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenolVelmi persistentní a velmi bioakaumulativní (vPvB) 
(Článek 57e)
Výrobky učené pro péči o ovzduší (vonné spreje, difuzéry, atd.), nátěrové a potahovací hmoty, lepidla a těsnění, maziva a oleje, leštidla a vosky a produkty pro mytí a čištění.
2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-oneToxické pro reprodukci (Článek 57c)Inkousty a tonery, nátěrové a potahovací hmoty.
BumetrizoleVelmi persistentní a velmi bioakaumulativní (vPvB) 
(Článek 57e)
Nátěrové hmoty, lepidla a těsnění, produkty pro mytí a čištění.
Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenolVelmi persistentní a velmi bioakaumulativní (vPvB) 
(Článek 57e)
Lepidla a těsnění, nátěrové a potahovací hmoty, plnidla, tmely, omítky, modelovací hlína, inkousty, tonery a polymery.

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) pro případné zahrnutí do přílohy XIV, aktuálně obsahuje 240 položek. Některé chemické látky na tomto seznamu představují skupinu chemických látek, a celkový počet chemických látek jako takových je reálně vyšší. 

Jaké následky tato legislativní aktualizace přináší?

Další informace:

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Produktová ekologie: chemické látky ve výrobcích, legislativa a povinnosti výrobců

 • Praktický kurz odpadové legislativy od tvůrců legislativy

  ON-LINE kurz (webinář) přímo od tvůrců legislativy. Kurz nové odpadové legislativy přinese podrobné informace o změnách, které přináší nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a prováděcí legislativa. Bude kladen důraz na problematické oblasti a změny, které přinesla nová odpadová legislativa.

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Přehled povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy. 

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

 • Podrobný podnikový ekolog (5-denní kurz)

  Pětidenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků.

Autor: Sources-Matter s.r.o.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.