Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Katalog odpadů - skupina 20

Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady.

31. červenec 2008
20KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU
20 01Složky z odděleného sběru
20 01 01Papír a lepenka
20 01 01 01Kompozitní a nápojové kartony
20 01 02Sklo
20 01 08Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
20 01 08 01Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven rostlinného původu
20 01 10Oděvy
20 01 11Textilní materiály
20 01 13*Rozpouštědla
20 01 14*Kyseliny
20 01 15*Zásady
20 01 17*Fotochemikálie
20 01 19*Pesticidy
20 01 21*Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 23*Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
20 01 25Jedlý olej a tuk
20 01 26*Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
20 01 27*Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
20 01 28Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
20 01 29*Detergenty obsahující nebezpečné látky
20 01 30Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29
20 01 31*Nepoužitelná cytostatika
20 01 32*Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31
20 01 33*Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
20 01 34Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
20 01 35*Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
20 01 35 01*Vyražené motorové stroje, přístroje a zařízeni obsahující nebezpečné látky určené k použití v domácnosti
20 01 35 02*Tiskařské tonerové kazety mající nebezpečné vlastnosti
20 01 36Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
20 01 36 01Vyřazené motorové stroje, přístroje a zařízení určené k použití v domácnosti neuvedené pod číslem 20 01 35 01
20 01 36 02Tiskařské tonerové kazety neuvedené pod číslem 20 01 35 02
20 01 37*Dřevo obsahující nebezpečné látky
20 01 38Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 01 39Plasty
20 01 40Kovy
20 01 40 01Měď, bronz, mosaz
20 01 40 02Hliník
20 01 40 03Olovo
20 01 40 04Zinek
20 01 40 05Železo a ocel
20 01 40 06Cín
20 01 41Odpady z čištění komínů
20 01 99Další frakce jinak blíže neurčené
20 02Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01Biologicky rozložitelný odpad
20 02 02Zemina a kameny
20 02 03Jiný biologicky nerozložitelný odpad
20 03Ostatní komunální odpady
20 03 01Směsný komunální odpad
20 03 01 01Odděleně soustřeďovaný popel z domácností
20 03 02Odpad z tržišť
20 03 03Uliční smetky
20 03 04Kal ze septiků a žump
20 03 06Odpad z čištění kanalizace
20 03 07Objemný odpad
20 03 99Komunální odpady jinak blíže neurčené

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.