Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

ISPOP 2016: Významné změny v hlášení

I letos provázejí proces ohlašování přes ISPOP významné změny týkající se hlášení za rok 2015.

04. leden 2016

Chystané změny v autorizaci hlášení – novela zákona č. 25/2008 Sb.

Novelou zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, jejíž platnost se předpokládá v první polovině roku 2016, se ruší povinnost autorizace (§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) při podání hlášení prostřednictvím ISPOP. Autorizace dokumentů bude probíhat v systému automaticky.

Zrušení povinné autorizace nemá vliv na způsob odeslání hlášení do ISPOP – stále bude možné využít odeslání hlášení prostřednictvím datové schránky ISPOP či odeslání prostřednictvím webových služeb (ve formulářích PDF je tato služba zajištěna tlačítkem „Odeslat on-line do ISPOP“). Současně nebude dotčena možnost připojit zaručený elektronický podpis.

Účinnost novely zákona č. 25/2008 Sb. se předpokládá v první polovině roku 2016. Do přijetí novely zákona platí dosavadní způsob autorizace podání hlášení. O aktuálním stavu novely budou uživatelé ISPOP informováni prostřednictvím webových stránek ISPOP (www.ispop.cz) a e-mailovou korespondencí.

Povinnost autorizace registračního formuláře však zůstane beze změny!

V souvislosti se zrušením autorizace může odeslat hlášení pouze uživatel, který:

  • je uživatelem subjektu, za který je ohlašováno, nebo

  • je zmocněncem pro daný subjekt – má v ISPOP vazbu k subjektu přes zmocnění. 

Odeslání hlášení prostřednictvím datové schránky:

Systém ISPOP bude vyhodnocovat ID datových schránek, ze kterých je hlášení zasíláno => musí se jednat o ID datové schránky subjektu, za který je ohlašováno, nebo o datovou schránku zmocněnce.

Aktualizace Provozního řádu ISPOP

Začátkem roku 2016 byl schválen aktualizovaný Provozní řád ISPOP, který je vydáván jako metodický pokyn Ministerstva životního prostředí a popisuje soubor podmínek, pravidel a postupů, které jsou závazné pro využívání informačního systému ISPOP a elektronických služeb, které poskytuje.

Obsahuje např. informace k povinné registraci subjektu do ISPOP nebo k podmínkám úspěšného splnění ohlašovacích povinností. Obsahuje také informace, týkající se změn v ISPOP, které nastanou s připravovanou novelou zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP (předpokládaná účinnost novely je v první polovině roku 2016).

Registrace nové provozovny IRZ

Od listopadu roku 2015 při registraci provozovny IRZ musí uživatel, který neprovozuje činnost E-PRTR, vybrat alespoň jednu činnost z Činností dle přílohy zákona o IRZ (viz připravovaná novela zákona č. 25/2008 Sb.).

Pokud uživatel nemá žádnou z Činností dle přílohy, vybere činnost "10 Vlastní činnost" a činnost upřesní. Více v kapitole 7.5.1 Registrace provozovny v Manuálu pro ohlašovatele.

Stažení formuláře IRZ

Vhlášení IRZ za rok 2015musí býtv ISPOP u provozovny IRZ uvedena buď E-PRTR činnost nebo Činnost dle přílohy zákona o IRZ–pokud ne, nebude možné stáhnout PDF hlášení, případně skončí hlášení jako nezpracovatelné.

Úpravu činností E-PRTR či Činností dle zákona u již registrovaných provozoven jsou popsané v kapitole 7.5.3.2 Změna údajů provozovny IRZ v Manuálu pro ohlašovatele.

Sloučení uživatelských účtů

Koncemlistopadu 2015 došlo ke sloučení vybraných, tzv. anonymních uživatelských účtů (přihlašovací jméno uživatele tvoří IČO subjektu, případně IČO.číslo).Zachován zůstal pouze účet s kratším(lépe zapamatovatelným)přihlašovacím jménem (loginem), který tvoří pouze IČO subjektu. Během odstávky došlo ke sloučení, nikoliv smazání uživatelských účtů - tzn. všechna hlášení, provozovny apod. se sloučily pod jeden uživatelský účet.

Přehled IČO, u kterých došlo ke sloučení anonymních uživatelských účtů. 

Dotčení uživatelé byli informováni prostřednictvím emailu– slučování se týkalo pouze vybraných uživatelů. V emailu bylo možné nalézt přesné informace, jak si nechat vygenerovat nové heslo pro kratší login. 

V případě, že se Vám nedaří vygenerovat nové heslo, je nutné se zaregistrovat přes registrační formulář.

Změna adresních údajů u vybraných provozoven ovzduší

Začátkem prosince 2015 došlo  ke změně adresních údajů u vybraných provozoven ovzduší, které jsou registrovány v ISPOP. Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s  CENIA, českou informační agenturou životního prostředí jako provozovatelem systému ISPOP společně připravili specifikaci adresních údajů provozoven až na úroveň tzv. kódu adresního místa (jednoznačný identifikátor adresy, více viz http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/vyhledej). 

UPOZORNĚNÍ: Doplnění kódů se týká pouze vybraných provozoven ovzduší, u nichž nebyly doposud kódy adresního místa uvedeny a přitom adresa uvedená v registraci umožnila jejich dohledání. 

Zobrazení adresního místa v mapě lze provést prostřednictvím VPD ČUZK kliknutím na Kód adresního místa uvedený v systému ISPOP, po přihlášení na www.ispop.cz, sekce „MŮJ ÚČET“ -> v záložce Provozovny ovzduší -> Správa provozoven a klikem na „Detail“ ve sloupci AKCE. 

Seznam provozoven, u nichž byla provedena zmíněná úprava.

Autor: ENVI GROUP, ISPOP

Více informací se dozvíte na seminářích k tématu ohlašování:

ISPOP 2016: Změny v ohlašování - aplikace ISPOP, IRZ, SPE, odpady, obaly, voda ...

Změny v ohlašovacím portálu ISPOP. Nové funkcionality ISPOP pro 2016. Novinky, které přinese systém ISPOP po novele zákona č. 25/2008 Sb. Ohlašování odpadů, IRZ, vody a dalších agend přes ISPOP. Podrobně souhrnná provozní evidence ovzduší za rok 2015 - návod na ohlašování a aktuální změny. Aktuální praktické informace k plnění ohlašovacích povinností.

Hlavní témata semináře:
  • změny v ohlašovacím portálu ISPOP
  • nové funkcionality ISPOP pro 2016
  • novinky, které přinese systém ISPOP po novele zákona č. 25/2008 Sb.
  • ohlašování odpadů, IRZ, vody a dalších agend
  • SPE - návod na ohlašování a aktuální změny
  • aktuální praktické informace k plnění ohlašovacích povinností

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.