Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Chemické látky a BOZP

Seminář: Víte, jaká dokumentace je potřeba při práci s chemickými látkami a směsmi? A jste si jisti, že jsou Vaši zaměstnanci správně proškoleni a vědí, jak s chemickými látkami správně nakládat? Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Partnerská akce Wcontact Ekohelp

Obsah

Nakládání s chemickými látkami a směsmi často patří mezi běžnou pracovní činnost zaměstnanců. V rámci kontrol bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se často zjišťuje, že zaměstnanci mnohdy vůbec neznají nebezpečné vlastnosti dané chemické látky nebo směsi, nic jim neříkají ani H-věty a P-věty a jen obtížně si vybaví některý ze symbolu nebezpečnosti.

Během semináře chemické látky a BOZP se zaměříme na vztah mezi aktuální legislativou v oblasti BOZP a mezi chemickými látkami a směsmi (CHLS). Jaká dokumentace je potřeba při práci s CHLS, jak mít jistotu, že jsou vaši zaměstnanci správně proškoleni, co jsou vlastně bezpečnostní listy, a jaké je jejich využití pro BOZP. Nebude chybět ani přehled správného značení CHLS a informace o bezpečném nakládání a skladování CHLS.

Seminář je určen pro pracovníky ve firmách, kteří mají na starost bezpečnost práce, hodnocení rizik a další činnosti související s BOZP a nakládáním s chemickými látkami.

A co všechno bude náplní kurzu?

  • Vztah mezi legislativou v oblasti BOZP a chemickými látkami a směsmi.
  • Dokumentace k chemickým látkám a směsím pro BOZP.
  • Které informace z bezpečnostních listů a expozičních scénářů se využívají pro BOZP.
  • Značení chemických látek a směsí v provozních podmínkách.
  • Bezpečnost práce při nakládání s CHLS, základní předpisy a pravidla.
  • Školení pracovníků ve vztahu k chemickým látkám.
  • Základní principy BOZP ve vztahu k chemii, příslušné zákony, nařízení a vyhlášky. (Kategorizace prací, práce s CMR látkami, expoziční limity na pracovišti, informace o školení pro práci s diisokyanáty a další)

Určeno pro:

Pro bezpečnostní techniky, osoby zodpovědné za chemické látky ve firmách, ale i výrobce, dovozce, distributory, následné uživatele, běžné uživatele, školy, laboratoře a další zájemce o tuto problematiku. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.

Bonus:

Pokud si objednáte kurz u naší společnosti ENVI GROUP s.r.o., obdrží účastník kurzu od nás kompletní výbavu pro podnikového ekologa v hodnotě 8 999 Kč bez DPH:

Další informace:

Účastnický poplatek zahrnuje studijní materiály. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Způsob platby: převodem.

V případě, že se účastník odhlásí méně než 5 dní před konáním semináře, požadujeme storno poplatek ve výši 100% ceny semináře.

Máte zájem o toto školení

další informace:606 638 325
Lektor: Parnerská akce EKOhelp: Ing. Hana Krejsová

Termíny

Seminář: Chemické látky a BOZP.

Buďte ceněným odborníkem, mějte veškeré informace stále po ruce

Získejte ZDARMA prémiový přístup k informacím a bonusy navíc. Pokud potřebujete mít neustále aktuální přehled o podnikové ekologii, je toto volba pro vás

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.