Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Novela prováděcí odpadové vyhlášky konečně vydána!

Po dlouhém čekání a několika "zaručených" termínech vydání je konečně vydána novela prováděcí vyhlášky 383/2001 Sb.

20. březen 2016

V pondělí 21.3.2016 vyjde novela hlavní prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech:

Stručný obsah novely:

 • Rozšíření obsahu žádosti o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů.
 • Rozšíření seznamu kovových odpadů, na které se vztahuje povinnost identifikace odpadů a osob:
  • 02 01 10 Kovové odpady
  • 15 01 04 Kovové obaly
  • 16 01 04*Autovraky
  • 1601 06 Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí
  • 16 01 17 Železné kovy
  • 16 01 18 Neželezné kovy
  • 1608 01 Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
  • 17 04 01 Měď, bronz, mosaz
  • 17 04 02 Hliník
  • 17 04 03 Olovo
  • 17 04 04 Zinek
  • 17 04 05 Železo a ocel
  • 17 04 06 Cín
  • 17 04 07 Směsné kovy
  • 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
  • 20 01 40 Kovy
 • Změny v označování při shromažďování nebezpečných odpadů (§ 5, 26 a příloha č. 29).
 • Nové obsah Identifikačního listu nebezpečného odpadu (příloha č. 3).
 • Podrobnosti k novému systému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v § 25 (obsah ohlašovacího listu pro přepravu nebezpečných odpadů v příloze č. 26 vyhlášky).
 • Podrobnosti týkající se způsobu přidělování identifikačních čísel zařízení IČZ (v § 24a vyhlášky).
 • Nové znění přílohy č. 20 Hlášení o produkci a nakládání s odpady (roční hlášení odpadů).
 • Změny v oblasti evidence a ohlašování:
  • nové znění přílohy č. 22 (hlášení údajů o zařízení 14/1, 14/2, malá zařízení na BRO),
  • nové znění přílohy č. 25 (hlášení krajského úřadu o vydaných rozhodnutích)
  • nové znění přílohy č. 27 (dopravce odpadů). 
 • Úprava přejímky odpadů do zařízení a předávání informací o vlastnostech přejímaných odpadů (příloha č. 2 vyhlášky), zejména vzájemné poskytování IČZ a IČP.

Důležitá přechodná ustanovení:

 1. Nebezpečný odpad nemusí být do 31. května 2016 označen podle nových pravidel, pokud je označen alespoň nápisem "nebezpečný odpad".
 2. Shromažďovací prostředek nebezpečného odpadu nemusí být do 31. května 2016 označen podle nových pravidel, pokud je označen podle původního znění vyhlášky (po "staru").
 3. Identifikační list nebezpečného odpadu nemusí do 31. května 2016 obsahovat nové údaje, pokud obsahuje původní údaje.
 4. Dodavatel odpadu, který je původcem odpadu, je v rámci písemných informací podle přílohy č. 2 bodu 2 písm. a) novelizované vyhlášky č. 383/2001 Sb., povinen poskytovat osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady identifikační číslo provozovny od 1. května 2016.
 5. Při vedení průběžné evidence a v ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů, jsou původci odpadů a oprávněné osoby povinni používat identifikační číslo provozovny u údajů o odpadech, které budou předány a převzaty po 30. červnu 2016.

Novela vyhlášky nabývá účinnosti 21.3.2016.

Kompletní soubor ILNO a etiket podle nových pravidel:

Aplikace Identifikační listy a označení nebezpečných odpadů

Přehled všech změn legislativy odpadů:

Podrobné informace o celkových dopadech novelizovaných předpisů do praxe se dozvíte na aktuálním semináři k tématu změny odpadové legislativy (Praha, Brno):

Seminář ODPADY: změny legislativy a dopady do praxe

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.