Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Připravte se na nové hlášení podle vodního zákona. Změna se dotýká značného množství subjektů!

Zákonem č. 544/2020 Sb. se výrazně změnil vodní zákon a s tím od 1.1.2022 povinnosti ohledně měření množství vod a následně i povinnost od 1.1.2023 tyto údaje předávat správcům povodí. Pokud chcete svoje povinnosti splnit, musíte letos kontaktovat správce povodí.

29. červen 2022

Podnikový ekolog (2-denní kurz)

Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace. Roční předplatné na servis o změnách legislativy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE záznam.

Úplné znění

Povinnost měřit množství vody

Podle § 10 odst. 1a 2 má povinnost měřit množství vody:

 1. oprávněný, který má povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 (odběr povrchových vod) nebo § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 (odběr podzemních vod) v celkovém množství alespoň 1 000 m3 vody v roce nebo 100 m3 vody v měsíci,
 2. oprávněný, který má povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 (jiné nakládání s povrchovými vodami), § 8 odst. 1 písm. b) bodů 2 až 5 (podzemní vody: akumulace, snižování hladiny, obohacování, jiné nakládání) nebo § 8 odst. 1 písm. d), e) nebo f) (čerpání vod za účelem získání tepelné energie, čerpání znečištěných podzemních vod, užívání důlní vody) v celkovém množství alespoň 6 000 m3 vody v kalendářním roce nebo 500 m3 vody v kalendářním měsíci,
 3. ten, kdo má povolení k nakládání s vodami v množství alespoň 6 000 m3 vody v kalendářním roce nebo 500 m3 vody v kalendářním měsíci, které jsou přírodním léčivým zdrojem nebo zdrojem přírodních minerálních vod nebo které jsou vyhrazeným nerostem.
Jak je z textu patrné, povinnost měřit množství vody se od 1.1.2022 výrazně rozšířila. A zejména odběry podzemních či povrchových vod alespoň 100m3/M či 1000m3/R se týkají velmi velkého počtu odběratelů!

Povinnost ohlásit údaje správci povodí

Podle § 22 odst. 2 vodního zákona je ten, kdo je podle § 10 odst. 1 nebo 2 povinen měřit množství vody, se kterou nakládá (viz výše), a dále ten, kdo má povolení k vypouštění odpadních vod nebo vypouští důlní vody do vod povrchových nebo podzemních v množství přesahujícím v kalendářním roce 6 000 m3 nebo 500 m3 v kalendářním měsíci, povinen jednou ročně ohlašovat příslušným správcům povodí údaje o tomto nakládání nebo vypouštění

Formuláře na ISPOP:

Označení formulářeNázevPrávní předpisOvěřovatelTermín
F_VOD_ODBER_PODZOdběr podzemní vody§ 22 odst. 2 vodního zákona, § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1správce povodído 31.1.
F_VOD_ODBER_POVROdběr povrchové vody§ 22 odst. 2 vodního zákona, § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2správce povodído 31.1.
F_VOD_VYPOUSTENIVypouštěné vody§ 22 odst. 2 vodního zákona, § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3správce povodído 31.1.
F_VOD_AKUVzdouvání nebo akumulace povrchové vody§ 22 odst. 2 vodního zákona, § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4správce povodído 31.1.

Nutnost kontaktovat správce povodí

S ohlašovací agendou vod (vodní bilance: Odběr povrchové vody, Odběr podzemní vody, Vypouštěné vody, Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody) jsou spojená místa užívaní vody (MUV). Tato místa zakládá příslušný podniku povodí do CRŽP na základě povolení k nakládání s vodami. Bez založeného MUV není možné hlášení vodní bilance podat!

Aby mohl správce povodí pro vás tato místa na CRŽP založit, musíte v v průběhu roku 2022 (lépe dříve, než později) vaše povolení k nakládání s vodami zaslat. 

Pro informaci - výzva z Povodí Vltavy:

Vzhledem k novele zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších změn (dále jen vodní zákon), s platností od 1.2.2021, připomínáme, že je třeba nově ohlásit v lednu 2023 prostřednictvím portálu ISPOP (www.ispop.cz) odebraná množství podzemních a povrchových vod za rok 2022, která mají povolení k odběrům podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1, a to v množství alespoň 100 m3/měsíc nebo 1 000 m3/rok.

Aby oprávněný mohl toto hlášení realizovat, je nutné, aby příslušný správce povodí zavedl ve své evidenci kartu tzv. místa užívání vody, což je možné jen po zaslání příslušných rozhodnutí k povolení odběru vody.

Vzhledem k tomu, že očekáváme velký počet takových nových míst užívání na území ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, a to především u podzemní vody, žádáme vás s předstihem o zaslání předmětných rozhodnutí, abychom mohli včas zajistit související nezbytné podklady v naší Evidenci užívání vod.

Rozhodnutí, v případě většího počtu i s přehledem míst užívání v xls souboru, prosím zasílejte na adresy:

 • anezka.zizkova@pvl.cz (tel. 221 401 944, 724 453 481)
 • zuzana.keprtova@pvl.cz (tel. 221 401 942, 724 945 574)

Současně ještě upozorňujeme, že příslušná novela vodního zákona uložila oprávněnému nově povinnost hlásit od roku 2023 také prostřednictvím portálu ISPOP i nakládání s vodami, která jsou realizována podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5, § 8 odst. 1 písm. b) bodů 2 až 5 nebo § 8 odst. 1 písm. d), e) nebo f), a to v množství alespoň 500 m3/měsíc nebo 6 000 m3/rok.

Správci povodí - kontakty

Povodíadresa
Povodí Labe, státní podnikVíta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, 50003
Povodí Vltavy, státní podnikHolečkova 3178/8, Praha 5 - Smíchov, 15000
Povodí Ohře, státní podnikBezručova 4219, Chomutov, 43003
Povodí Odry, státní podnikVarenská 49, Ostrava, 70126
Povodí Moravy, s.p.Dřevařská 932/11, Brno, 60200

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • OVZDUŠÍ: povinnosti firem, uhlíková stopa, ISPOP, SPE a poplatky, IRZ

  Ovzduší – povinnosti v oblasti ovzduší. uhlíková stopa, vykazování, SCOPE 1 a SCOPE 2. ISPOP_2 v roce 2023. ohlašování agendy ovzduší (ISPOP, formulář F_OVZ, poplatky). Ohlašování agendy IRZ.

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

 • Podrobný podnikový ekolog (5-denní kurz)

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.