Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Vyšla vyhláška k zákonu o omezení jednorázových plastů

Na konci února byla ve Sbírce zákonů vydána nová vyhláška k zákonu o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

02. duben 2023

Podrobný podnikový ekolog (5-denní kurz)

Kurz: Podrobný 5-ti denní pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.

Úplné znění

Vyhláška byla vydána číslem 47/2023 Sb., a nese název o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

Vyhláška se týká pouze neobalových vybraných plastových výrobků (hygienické vložky, tampony a aplikátory tamponů, předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu a péči o domácnost, tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky, balónky pro průmyslové či jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům a lovná zařízení obsahující plast). Úpravy týkající se obalových výrobků jsou řešeny samostatnou novelou vyhlášky č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech.

Vyhláška upravuje:

 • rozsah a způsob vedení evidence vybraných plastových výrobků uvedených na trh výrobcem a ohlašování údajů z této evidence,
 • minimální rozsah a způsob osvětové činnosti výrobce a její zaměření na konkrétní cílové skupiny konečných uživatelů,
 • rozsah údajů vedených a ohlašovaných výrobcem lovných zařízení o zpětně odebraném množství odpadu z lovných zařízení obsahujících plast v hmotnostních jednotkách,
 • formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému,
 • rozsah a způsob vedení evidencí provozovatelem kolektivního systému,
 • obsah roční zprávy o vybraných plastových výrobcích provozovatele kolektivního systému,
 • minimální rozsah ověření údajů o množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh a vykázaných výrobci provozovateli kolektivního systému.

Cíle vyhlášky

Hlavními cíli navrhované vyhlášky jsou dle Ministerstva životního prostředí zlepšení nakládání s odpadními vybranými plastovými výrobky a získání přesných dat o těchto výrobcích (resp. odpadu z těchto výrobků) za účelem vykazování dat Evropské komisi. Těchto cílů by mělo být dosaženo zejména zvýšením informovanosti konečných uživatelů ohledně nakládání s odpadními vybranými plastovými výrobky, získáním dat prostřednictvím ohlašování z vedených evidencí výrobců a ročních zpráv provozovatelů kolektivních systémů a ověřováním vykazovaných evidencí těchto výrobků.

Co se týče zvýšení informovanosti konečných uživatelů, vyhláška stanoví minimální rozsah a způsob vedení osvětové činnosti výrobce, s cílem zajistit dostatečnou informovanost konečných uživatelů o vhodných způsobech nakládání a odstraňování odpadních vybraných plastových výrobků, jakož i o nepříznivých dopadech na životní prostředí při nevhodném odstraňování.

Vyhláška rovněž stanoví rozsah a způsob vedení evidencí a minimální rozsah ověření údajů, které vykazují výrobci vybraných plastových výrobků provozovateli kolektivního systému, a také rozsah údajů o zpětně odebraných odpadních lovných zařízeních obsahujících plast vedených a ohlašovaných výrobcem lovných zařízení.

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Odpadová legislativa pro běžnou praxi

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

 • Podnikový ekolog (2denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

 • Legislativa životního prostředí v kostce

 • Chemické látky na pracovištích a ve skladech: nakládání, bezpečnost, ochrana zdraví

Autor: ČAOH

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.