Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Připravuje se významná změna emisní vyhlášky k zákonu o ozvduší.

Připomínky SPČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 

10. srpen 2017

MŽP pracuje na novele základní prováděcí vyhlášky k zákonu o ovzduší. Změny ve vyhlášce navazují na přijetí zákona č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, platné od 1.1.2017.

Odkazy na základní materiály z webu Úřadu vlády:

Typ

Název přílohy

Důvodová zpráva

zd_KORNANSF7M9S.docx

Závěrečná zpráva RIA

ria_KORNANSF7M9S.docx

Text návrhu novely

ma_KORNANSF7M9S.docx

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

pz_KORNANSF7M9S.docx

Rozdílová tabulka

rt_KORNANSF7M9S.docx

Pro informaci níže uvádíme připomínky Svazu průmyslu a dopravy ČR k návrhu vyhlášky o ochraně ovzduší.

Svaz si je vědom významu a potřeby ochrany ovzduší, průmysl investoval a nadále investuje miliardy korun a musí plnit stále přísnější limity. Návrh vyhlášky ale v řadě bodů není plně v souladu s evropskými předpisy, některá navrhovaná ustanovení přinášejí výkladové nejistoty a některé navrhované změny (navrhovaná další rozšíření Vyhlášky) by mohly znamenat primárně dodatečnou administrativní zátěž pro podniky, zvýšené finanční náklady, aniž by byly v rámci Důvodové zprávy objektivně a technicky zdůvodněny zaváděné požadavky. Za velmi problematický považujeme například návrh na rozšíření způsobu stanovení emisních limitů pro pachové látky. Konkrétní znění připomínek uvádíme níže. Cílem řady z nich je zejména odstranění nejasností.

Kompletní stanovisko SPČR naleznete zde.

Autor: SPČR, Envigroup

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.