Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Katalog odpadů - skupina 04

Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady.

31. červenec 2008
4ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU
04 01Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu
04 01 01Odpadní klihovka a štípenka
04 01 02Odpad z loužení
04 01 03*Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze
04 01 04Činící břečka obsahující chrom
04 01 05Činící břečka neobsahující chrom
04 01 06Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
04 01 07Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
04 01 08Odpady z usní (odpadní holina, postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom
04 01 09Odpady z úpravy a apretace
04 01 99Odpady jinak blíže neurčené
04 02Odpady z textilního průmyslu
04 02 09Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)
04 02 10Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)
04 02 14*Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla
04 02 15Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14
04 02 16*Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky
04 02 17Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16
04 02 19*Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
04 02 20Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19
04 02 21Odpady z nezpracovaných textilních vláken
04 02 22Odpady ze zpracovaných textilních vláken
04 02 99Odpady jinak blíže neurčené

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.