Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Většina kontrolovaných výrobků prodávaných online porušuje právní předpisy EU o chemických látkách

V projektu fóra o prosazování (REF-8) bylo zjištěno, že většina výrobků prodávaných online nesplňuje kontrolované požadavky podle právních předpisů EU o chemických látkách. Výsledkem bylo více než 5 000 vymáhacích opatření. 

05. červen 2022

2-denní kurz: Chemická legislativa + bezpečnostní list

Prakticky zaměřený intenzivní kurz pro osoby odpovědné za uvádění chem. látek/směsí na trh/do oběhu či jejich používání při své průmyslové nebo profesionální činnosti. Kurz s představením základních povinností, které ukládá evropská i česká chemická legislativa. Podrobněji jsou řešeny praktické povinnosti při uvádění na trh (označování, oznamování, bezpečnostní list). Tvorba, úprava a kontrola bezpečnostních listů "krok za krokem". Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Kontroly téměř 6 000 výrobků prodávaných společnostmi v členských státech a zemích EHP se týkaly dodržování požadavků stanovených nařízeními REACH, CLP a nařízením o biocidech (BPR).

V případě nařízení REACH byly kontroly zaměřeny na látky, kterých se týká nějaké omezení a které jsou obsaženy ve výrobcích běžně dostupných online, jako jsou textilie, výrobky pro péči o děti, hračky a šperky. Bylo zjištěno, že 78 % kontrolovaných výrobků nevyhovuje požadavkům stanoveným v nařízení.

Zkontrolováno bylo přibližně 2 600 výrobků a více než 1 800 obsahovalo látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR), jako je olovo v pájkách pro potřeby svařování a kyselina boritá. Výrobky obsahující zakázané CMR by měly být dostupné pouze profesionálním uživatelům. Přesto 99 % kontrolovaných výrobků, které obsahovaly CMR látky, bylo spotřebitelům k dispozici online. Nedodržování požadavků bylo zjištěno také u ftalátů v hračkách a u kadmia ve špercích.

Nesoulady podle nařízení CLP souvisely s nedostatkem informací o nebezpečnosti chemického výrobku v reklamě na internetu. V 75 % případů chyběly informace a když byly k dispozici, nebyly často snadno čitelné.

Pokud jde o biocidy, bylo zjištěno, že 77 % kontrolovaných biocidních přípravků nesplňuje alespoň jeden požadavek podle nařízení BPR. Nejvyšší míra nesouladu byla u repelentů a atraktantů (79 %). Většina zjištěných porušení se týkala výrobků prodávaných veřejnosti. 17 % kontrolovaných výrobků porušilo BPR, protože v reklamách byly zavádějící údaje jako „biocidní přípravek s nízkým rizikem", „netoxický", „neškodný", „přírodní", „šetrný k životnímu prostředí" nebo „šetrný ke zvířatům".

Vnitrostátní kontrolní orgány zahájily více než 5 000 vymáhacích opatření. Ve většině případů bylo vydáno písemné doporučení, v němž byly společnosti požádány, aby nabídku produktu odstranily ze svých internetových stránek nebo aby své reklamy uvedly do souladu.

U tržišť byla míra nesouladu vyšší než u internetových obchodů. ECHA vyzývá k aktivnímu zlepšování ochrany spotřebitelů při prodeji online.

Zpráva k projektu fóra REF -8 o prosazování povinností podle nařízení REACH, CLP a BPR zaměřeném na látky, směsi a předměty prodávané online (v angličtině)

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • 2-denní kurz: Chemická legislativa + bezpečnostní list

  • Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS

  • BEZPEČNOSTNÍ LIST: sestavování a kontrola BL, odborná způsobilost

  • Podnikový ekolog (2denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

Autor: MPO

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.