Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Regulace sběren skončila u ledu

30. říjen 2013

Autoři novely, poslanci Ivana Řápková a Tomáš Chalupa, navrhovali, aby mělyobce možnost vyhláškou omezit, či zakázat provozování zařízení ke sběru/výkupuodpadů na svém území. Svůj krok by nemusely konzultovat ani s příslušnýmkrajským úřadem - pouze by ho do 15 dnů od schválení informovaly.

Návrh novely doprovázel na jednání vlády dokument, který vyjadřujepochybnost, že "tato dílčí úprava skutečně zamezí páchání trestné činnosti,pokud současně existující nástroje, které by měly problémy s výkupem odpadů a strestnou činností řešit, nebudou dostatečně využívány". Nicméně bývalá vládaPetra Nečase návrh podpořila a odeslala k projednání do Sněmovny. Nedlouho poprvním čtení však došlo ke známým událostem, a Sněmovna se rozpustila. Tím takéskončila legislativní cesta návrhu. Pokud by noví zákonodárci měli zájempodobnou novelu prosadit, museli by celý proces začít od začátku.

Šéf legislativního odboru Ministerstva životního prostředí JUDr. Libor Dvořákosudu návrhu příliš nelituje: "Návrh jsme shledali problematickým zejména vůčisběrnám, které existují a mají platné povolení krajského úřadu. Legislativnízádrhel, který by jejich zrušením vznikl, novela vůbec neřešila, což nám přišlonešťastné."

Podobný postoj má i Svaz průmyslu druhotných surovin (SPDS), který mezi svépriority na další období zahrnul zachování výkupen druhotných surovin: "Svazusiluje o odbornou kultivaci oboru a podporuje efektivní a koordinovanékontrolní činnosti veřejné správy, uplatňování postihů při výkupu zakázanýchpředmětů, kde jsou již nyní dostatečná zákonná zmocnění ke kontrolám a vysokýmsankcím za porušení zákona o odpadech. Výkupny a sběrny druhotných surovin bypodle svazu měly být využity k plnění cílů v tříděném sběru a zpětném odběru,"uvádí se na jejich stránkách.

Výkonný ředitel SPDS Ing. Petr Šulc uvedl, že navrhují, aby se změnilakvalifikace deliktů - hodnoceny by byly nikoli podle ceny šrotu, která bývázanedbatelná, ale ve vazbě na obecné ohrožení.

PŘÍSNĚJŠÍ KONTROLA

Na omezení nebo spíše přísnější kontrole sběren měly zájem zejména obce,které jsou nejvíce postiženy krádežemi nejrůznějších kovových předmětů veveřejném prostoru. Dalšími v pořadí to pak byly kolektivní systémy, které sestarají o vyřazené elektrospotřebiče - nezanedbatelné množství těchto komodittotiž končí místo ve zpětném odběru ve výkupnách, což odvádí ze systémupeníze.

Tereza Ulverová ze společnosti Elektrowin na otázku, jak se dívá na možnostzákazu sběren, odpovídá: "Je to důležité spíš pro zamezení krádeží. Ale na druhéstraně - zákon nám dává povinnosti v míře recyklace, ale nedává nám žádnénástroje, jak toho dosáhnout." A dodává, že kolektivní systém nyní zkoušípilotní projekt, kde obec spolupracuje se sběrnou, aby se vykupovaly jenkompletní spotřebiče, což obec podporuje finanční motivací sběrně.

"Je třeba se na věc podívat obecněji," poznamenává Tereza Ulverová. "Obec másystém pro nakládání s komunálním odpadem, který zahrnuje i možnost zpětnéhoodběru například na sběrném dvoře. Tyto systémy jsou poměrně nákladné a jejichprovoz platí všichni v obci. Pokud někdo do systému přinese hodnotnou komoditu(jako je železo nebo cenné kovy ve spotřebiči v rámci zpětného odběru), přispívátím k financování celému systému. Pokud naopak spotřebič odveze do sběrny, získápro sebe něco peněz, ale systém obce tím ochudí. Proto existuje snaha takovéaktivity omezit."

Autoři: JarmilaŠťastná

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.