Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nové požadavky na značení odpadů

Co musí být nově na etiketách nebezpečných odpadů a jak musí být veliké? Do kdy přeznačit nádoby? A co ILNO - identifikační listy nebezpečných odpadů?

01. listopad 2023

Označování NO:

Původce odpadu a provozovatel zařízení, kteří nakládají s nebezpečným odpadem, jsou povinni zajistit, aby NO byly označeny: prostředky pro soustřeďování nebezpečných odpadů se označují písemně názvem odpadu, jeho katalogovým číslem a dále kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem „nebezpečný odpad" a výstražným grafickým symbolem pro nebezpečnou vlastnost. Způsob a rozsah podrobněji řeší příloha č. 20 vyhlášky o podrobnostech.

Další požadavky na odpady ze zdravotní a veterinární péče jsou v § 72 vyhlášky (nádoby a označení)!

Prováděcí vyhláška 273/2021 Sb. požadavky zákona upřesňuje:

Shromažďovací prostředek nebezpečného odpadu musí být označen podle přílohy č. 20 vyhlášky:

  1. Prostředky pro soustřeďování nebezpečných odpadů se označují písemně názvem odpadu, jeho katalogovým číslem a dále kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem „nebezpečný odpad" a výstražným grafickým symbolem pro nebezpečnou vlastnost.
  2. Označení kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem „nebezpečný odpad" a výstražným grafickým symbolem se uvádí na označovacím štítku. Označovací štítek, název odpadu a jeho katalogové číslo musí být při běžném nakládání viditelné pro osobu nakládající s nebezpečnými odpady. Název odpadu a jeho katalogové číslo mohou být součástí štítku, v takovém případě musí být uvedeny stejnou velikostí písma jako nápis „nebezpečný odpad". Část štítku s názvem odpadu a jeho katalogovým číslem se nezapočítává do minimálních rozměrů štítku podle bodu 4.
  3. V případě, že odpad vykazuje současně více nebezpečných vlastností, je prostředek pro soustřeďování nebezpečných odpadů označen štítkem s kódy, názvy a výstražnými grafickými symboly všech těchto nebezpečných vlastností. 
  4. Označovací štítek a každý výstražný grafický symbol musí dosahovat alespoň rozměru podle tabulky:
Velikost obaluNejmenší rozměr štítku smí obsahovat jen:
  • nápis "nebezpečný odpad"
  • kód a název vlastnosti
  • grafické symboly
Další povinné položky označení:
  • kód odpadu
  • název odpadu
Minimální rozměry každého z výstražných symbolů
do 3 L včetně52 × 74 mmTyto údaje uvést na větším štítku než je vlevo nebo na samostatném štítku!10 x 10 mm
3 až 50 L včetně74 × 105 mm23 x 23 mm
50 až 500 L včetně105 x 148 mm32 x 32 mm
nad 500 L148 x 210 mm46 x 46 mm

Identifikační listy nebezpečných odpadů (ILNO)

Původce odpadu a provozovatel zařízení, kteří nakládají s NO, jsou povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit. Obsah ILNO je stanoven v příloze č. 21 vyhlášky. ILNO nebo údaje nezbytné pro jeho zpracování se předávají provozovateli zařízení či obchodníkovi jako součást písemné informace o odpadu podle bodu b6, písm. d).

Značení odpadů i ILNO řeší naše aplikace ILNO a značení.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.