Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Pozor na poplatky za podzemní vodu. Novela přinesla nenápadné zdražení vody!

Novela vodního zákona, platná od ledna 2019, přinesla mimo jiné také zásadní změnu ve sčítání jednotlivých odběrů podzemních vod. Dosud nezpoplatněné zdroje se tak často nově musí zahrnout do poplatkového přiznání.

11. únor 2020

Už jen jediná podmínka pro sčítání - území jedné obce

Od poplatku za odebrané množství podzemní vody se osvobozuje odebírání podzemní vody provedené poplatníkem na území jedné obce nebo vojenského újezdu, jehož objem nepřekračuje 6 000 m3 za kalendářní rok nebo nepřekračuje 500 m3 v každém měsíci kalendářního roku.

Původní úprava do 31.12.2018: Odebírá-li odběratel podzemní vodu z vodního zdroje na více místech území jedné obce, odebrané množství vody se pro účely zpoplatnění sčítá. Jedním vodním zdrojem podzemní vody se pro účely poplatků rozumí podzemní voda nacházející se ve stejném dílčím povodí, které je specifikováno číslem hydrologického pořadí, a ve stejném hydrogeologickém rajonu.

Pokud tedy máte více zdrojů, je nutné se přesvědčit, zda se zdroje nenachází na území jedné obce (pozor, na území obce, ne na stejném katastrálním území).

Tím, že území obcí je často poměrně velké území zahrnující řadu menších vesnic, je tato změna v některých případech dost zásadní.

Pozor i na časté případy zemědělských podniků. Běžně jsou u jednotlivých farem menší studny, za které se dosud neplatilo. Pokud ale budou na území jedné obce a pod jednou oprávněnou osobou, spadnou při překročení celkového odběru 500/6000 m3 do zpoplatnění.

Kde najít informace o území obce

Území lze snadno najít např. na portálu Územně identifikační registr ČR http://www.uir.cz/obce. Stačí najít příslušnou obec a pak kliknout na "Zobrazit na mapě".

Například náš Tachov zahrnuje na území dalších 24 vesnic (základních sídelních jednotek): http://www.uir.cz/mapa/560715/Obec-Tachov

Další rychlejší možností jsou mapy na Seznam.cz. Stačí zadat jméno obce a následně se zvýrazní celé území obce.

Opravy poplatkových přiznání

Poplatník je povinen podat přiznání nejpozději vždy do 15. února kalendářního roku následujícího po skončení poplatkového období, kterým je kalendářní rok. Připadne-li poslední den této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Letos tedy až do 17.2.2020. Poplatkové přiznání se nepodává, je-li odebírání podzemní vody od poplatku osvobozeno.

Druhy poplatkového přiznání

 • Řádné – je nazýváno vždy první podané poplatkové přiznání v dané věci za příslušné poplatkové období.
 • Dodatečné – lze podat až po řádném poplatkovém přiznání a po uplynutí lhůty k podání přiznání. Toto přiznání dříve podané nenahrazuje, pouze definuje rozdíl mezi nimi. Bližší specifikace důvodů a lhůt jsou definovány v § 141 daňového řádu.
 • Opravné lze podat před uplynutím stanovené lhůty, k jakémukoli druhu přiznání a slouží poplatníkovi k nahrazení již podaného poplatkového přiznání. V řízení se dále postupuje podle tohoto opravného přiznání a k předchozímu přiznání se nepřihlíží.

Pokud se musí do přiznání doplnit přílohy (tj. další zdroje), nelze formulář jednoduše opravit opravným hlášením (kontrola bude hlásit, že řádné přiznání s původním evidenčním číslem neexistuje). Je třeba zaslat opravné přiznání s nulovým odběrem, čímž se podání řádného přiznání zastaví. Následně je třeba podat nové řádné přiznání, které bude zahrnovat všechny zdroje na území obce.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • OVZDUŠÍ: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky

  Novela zákona o ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb. Povinnosti provozovatelů, kategorizace zdrojů, sčítání kapacit, měření emisí, povolovací agenda, provozní řády... Zákon 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Ohlašování agendy ovzduší, ISPOP, aktuální formulář F_OVZ_SPE, poplatky. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOPříručka pro oblast ŽP a kniha Povinnosti firem).

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO a kniha Povinnosti firem).

Autor: Ing. Zdeněk Fildán

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.