Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Diizokyanáty a odborná příprava

Blíží se nové povinnosti ve vztahu k práci s diizokyanáty, které vyplývají z Nařízení (EU) č. 2020/1149. Jaké osoby s výrobky obsahujícími tyto látky budou moci manipulovat?

05. červenec 2021

Připomeňme, že od 24. srpna 2023 je zakázáno profesionální a průmyslové použití výrobků s obsahem těchto látek nad 0,1 % osobami, které neabsolvovaly speciální odbornou přípravu, a to včetně OSVČ. Problematika se týká například montážních pěn, ale i dalších výrobků. Evropské nařízení požaduje odbornou přípravu prováděnou odborníkem na BOZP s patřičnou kvalifikací, aniž blíže specifikuje podrobnosti.

Protože nebylo jasné, kdo v našem národním prostředí bude považován za tuto osobu, požádali jsme o stanovisko Ministerstvo práce a sociálních věcí, které na jednání Rady vlády pro BOZP konané dne 22. června 2021 toto stanovisko prezentovalo. Velmi stručně řečeno, za tuto osobu bude považován ten, kdo splňuje kvalifikační podmínky podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění předpisů pozdějších. Zpravidla to tedy bude osoba vykonávající pro podnikající subjekt činnosti v oblasti prevence rizik, to znamená osoba odborně způsobilá v prevenci rizik (OZO) s platným osvědčením odborné způsobilosti získaným na základě zkoušky. Toto stanovisko Rada vlády pro BOZP vzala se souhlasem na vědomí.

Nařízení ukládá dodavatelům předmětných výrobků dodat podklady pro odbornou přípravu, proto bychom doporučovali včas je oslovit, neboť počet dotčených osob bude nepochybně značný.

Autor článku: Moravec Zbyněk

Doplnění Envigroup:

Podrobnější informace pro nakládání s diisokyanáty od 2/2022 jsou uvedeny v souboru ke stažení pod článkem.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Podnikový ekolog (2denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

  • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

Autor: www.bozpinfo.cz; ENVI GROUP s.r.o.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.