Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Katalog odpadů - skupina 06

Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady.

31. červenec 2008
6ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
06 01Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin
06 01 01*Kyselina sírová a kyselina siřičitá
06 01 02*Kyselina chlorovodíková
06 01 03*Kyselina fluorovodíková
06 01 04*Kyselina fosforečná a kyselina fosforite
06 01 05*Kyselina dusičná a kyselina dusitá
06 01 06*Jiné kyseliny
06 01 99Odpady jinak blíže neurčené
06 02Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií
06 02 01*Hydroxid vápenatý
06 02 03*Hydroxid amonný
06 02 04*Hydroxid sodný a hydroxid draselný
06 02 05*Jiné alkálie
06 02 99Odpady jinak blíže neurčené
06 03Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů
06 03 11*Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy
06 03 13*Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy
06 03 14Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13
06 03 15*Oxidy kovů obsahující těžké kovy
06 03 16Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15
06 03 99Odpady jinak blíže neurčené
06 04Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03
06 04 03*Odpady obsahující arsen
06 04 04*Odpady obsahující rtuť
06 04 04 01*Kovová rtuť
06 04 05*Odpady obsahující jiné těžké kovy
06 04 99Odpady jinak blíže neurčené
06 05Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
06 05 02*Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
06 05 03Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02
06 06Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů
06 06 02*Odpady obsahující nebezpečné sulfidy
06 06 03Odpady obsahující jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02
06 06 99Odpady jinak blíže neurčené
06 07Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických procesů zpracování halogenů
06 07 01*Odpady obsahující azbest z elektrolýzy
06 07 02*Aktivní uhlí z výroby chlóru
06 07 03*Kaly síranu barnatého obsahující rtuť
06 07 04*Roztoky a kyseliny, např. vyčerpaná kyselina
06 07 99Odpady jinak blíže neurčené
06 08Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů
06 08 02*Odpady obsahující nebezpečné chlorsilany
06 08 99Odpady jinak blíže neurčené
06 09Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sloučenin fosforu a z chemických procesů zpracování fosforu
06 09 02Struska obsahující fosfor
06 09 03*Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebo znečištěné nebezpečnými látkami
06 09 04Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 09 03
06 09 99Odpady jinak blíže neurčené
06 10Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání dusíkatých sloučenin z chemických procesů zpracování dusíku a z výroby hnojiv
06 10 02*Odpady obsahující nebezpečné látky
06 10 99Odpady jinak blíže neurčené
06 11Odpady z výroby anorganických pigmentů a kalidel
06 11 01Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého
06 11 99Odpady jinak blíže neurčené
06 13Odpady z jiných anorganických chemických procesů
06 13 01*Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy
06 13 02*Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02)
06 13 03Saze průmyslově vyráběné
06 13 04*Odpady ze zpracování azbestu
06 13 05*Saze
06 13 99Odpady jinak blíže neurčené

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.