Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Katalog odpadů - skupina 03

Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady.

31. červenec 2008
3ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY
03 01Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
03 01 01Odpadní kůra a korek
03 01 04*Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky
03 01 05Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
03 01 99Odpady jinak blíže neurčené
03 02Odpady z impregnace dřeva
03 02 01*Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva
03 02 02*Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva
03 02 03*Organokovová činidla k impregnaci dřeva
03 02 04*Anorganická činidla k impregnaci dřeva
03 02 05*Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky
03 02 99Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená
03 03Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky
03 03 01Odpadní kůra a dřevo
03 03 02Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)
03 03 05Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru
03 03 07Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
03 03 08Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
03 03 09Odpadní kaustifikační kal
03 03 10Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění
03 03 11Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10
03 03 99Odpady jinak blíže neurčené

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.