Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Trh druhotných surovin se stabilizuje

14. květen 2009

Podle svých slov pokračuje ministerstvo v podpoře nových kapacit pro třídění a dotřiďování odpadů z prostředků Operačního programu Životní prostředí a zároveň prosadilo do Národního protikrizového plánu vlády několik opatření k podpoře trhu s recyklovanými výrobky. "Například při dopravních stavbách budou využívány protihlukové stěny z recyklovaného plastu. Zároveň na evropské úrovni jednáme o daňovém zvýhodnění recyklovaných výrobků, na domácí půdě usilujeme o přeřazení recyklačních služeb do snížené sazby DPH," říká nyní již bývalý ministr Martin Bursík.

Na pokles poptávky po druhotných surovinách reagovala také autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, která přijala tzv. "Stabilizační program tříděného sběru odpadu", jenž spočívá v navýšení stávajících příspěvků obcím, ale také v cílené podpoře třídicích linek na dotřiďování odpadů a získávání kvalitnějších druhotných surovin.

PAPÍR

Podle lednového prohlášení Asociace českého papírenského průmyslu není situace s odbytem sběrového papíru zdaleka tak problematická. Hospodářský útlum vedl ke snížení poptávky po výrobcích z papíru - zejména obalových materiálů - a tato skutečnost způsobila snížení výkupních cen.

Prohlášení Asociace potvrzují ministerstvu i jednotlivé firmy podnikající v této oblasti, říká se ve zprávě MŽP. Podle hrubého odhadu se výkupní ceny tří nejdůležitějších druhů sběrového papíru pohybují v následujícím rozmezí: smíšený papír tříděný (nejméně kvalitní druh - ceny za leden a únor) 5-15 eur/t; vlnitá lepenka (dle kvality) 20-30 eur/t; staré noviny a časopisy 60-70 eur/t.

Podle vyjádření zpracovatelů sběrového papíru současná situace nevyžaduje žádné významné zásahy, neboť trh nabídky a poptávky sběrového papíru se v průběhu času srovnává a jeho výkyvy lze usměrňovat zásobami v celém řetězci. Ani z dlouhodobé perspektivy není oprávněná obava, že dojde k poklesu poptávky po sběrovém papíru ze zahraničí, neboť v blízkosti ČR se budují nové zpracovatelské kapacity.

PLASTY

Situace v odbytu a zpracování plastů je dnes problematičtější. Nejslabší zájem ze strany zpracovatelů je o směsné plasty. Tato skutečnost je způsobena nízkou poptávkou po výsledných produktech (protihlukové stěny, zatravňovací dlaždice aj.). To by měla napravit opatření, o nichž se zmiňoval Martin Bursík.

Pro PET lahve a transparentní fólie odbyt existuje, byť i zde poklesly výkupní ceny. Ceny vytříděných PET lahví například poklesly zhruba o 50 % oproti stavu na konci léta 2008. Nízké výkupní ceny vytříděných plastů jsou ovlivněny také nízkou cenou ropy, která je pro výrobu plastů primární surovinou.

SKLO

Odbyt a zpracování vytříděného skla nebyly v ČR současnou ekonomickou krizí nijak výrazně ovlivněny.

KOVY

Zhruba od srpna loňského roku dochází k útlumu hutní výroby. Většina sběren kovy stále vykupuje, nicméně výkupní ceny klesly i v této oblasti. Podle informací Svazu průmyslu druhotných surovin - Aporeko se současné výkupní ceny u zpracovatelů pohybují okolo 2000 Kč/t u šrotu z výkupen a okolo 1000 Kč/t u průmyslového odpadu. To znamená 50-60 % úrovně na konci léta 2008. V současnosti nejsou s odbytem, resp. zpracováním kovů, výrazné problémy, uzavírá zpráva Ministerstva životního prostředí.

- kce -

Zdroj: http://odpady.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.