Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Změna plateb za komunální odpad

02. únor 2013

Od 1.1.2013 začínají platit některé nové vyhlášky obcí týkající se poplatkůza komunální odpad. Prezident republiky Václav Klaus podepsal v květnu 2012zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Novelazákona rozšiřuje okruh osob, které budou muset hradit poplatek za komunálníodpad a zvyšuje maximální limit poplatku za sběr a svoz netříděného odpadu. Nazačátku května 2012 schválila Poslanecká sněmovna možnost navýšení částipoplatku za netříděný odpad.

Od roku 2013 může částka za netříděný odpad dosáhnout až 750 Kč na obyvateles trvalým bydlištěm na území obce. U tříděné složky by měla být zachovánahranice 250 Kč, maximální roční sazba je tedy 1000 Kč. Vždy se však může jednatmaximálně o podíl, který vyplývá z fakturované hodnoty. Vzhledem tomu, že serozšiřuje také okruh poplatníků, může v některých obcích dojít i k poklesuplacené částky. Příslušné vyhlášky obcí bylo možno připravovat již v průběhuroku 2012, ale tak, aby jejich účinnost byla ke dni 1.1. 2013. Jejich obsahem jekromě stanovení výše poplatku za odpad na občana a rok vždy informace, kolikjsou skutečné náklady za zpracování odpadů v obci na jednoho občana a rok. Knovele vyšel rovněž podrobný metodický pokyn Ministerstva vnitra.

Zdroj: ČAOH

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.