Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Výklad záměrů pro posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

MŽP vydalo v říjnu 2018 metodický výklad vybraných bodů přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí a souvisejících ustanovení.

19. prosinec 2018

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, dále jen "ZPV") v souladu s právem Evropské unie upravuje posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen "posuzování vlivů na životní prostředí"), přičemž posuzování vlivů na životní prostředí podléhají záměry a koncepce vymezené v ZPV (viz § 3 písm. a) a b), § 4 odst. 1, příloha č. 1), jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.

Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí (v případě záměrů), popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů (v případě koncepcí) a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti.

Cílem metodického výkladu je odstranit případné nejistoty týkající se výkladu dikce vybraných bodů přílohy č. 1 k ZPV, popř. některých ustanovení ZPV, a to v souvislosti se změnou přílohy č. 1 k ZPV, kterou přinesl zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, ze dne 5. 9. 2017 (dále také jen „novela EIA"). Tento zákon nabyl účinnosti 1. 11. 2017. Metodický výklad se nejprve ve své 2. části zabývá přílohou č. 1 k ZPV obecně - popisuje přílohu č. 1 k ZPV a její změny v souvislosti s novelou EIA, a to s cílem metodicky usměrnit a sjednotit přístup k práci s přílohu č. 1 k ZPV, k tomu, jak ji porozumět, používat a vykládat. Dále se ve 3. části zabývá definicí pojmu „významná změna" dle § 4 odst. 1 ZPV. 4. část je věnována problematice vydávání vyjádření podle § 23 odst. 3 a 4 ZPV k záměrům z hlediska jejich zařazení dle přílohy č. 1 k ZPV, z hlediska určení příslušného úřadu nebo rozsahu dotčeného území. Hlavní část dokumentu však představuje 5. část, která obsahuje metodické výklady k vybraným bodům přílohy č. 1 k ZPV. Metodické výklady jsou zpracovány zpravidla k bodům, které mohou být (i na základě stávající praxe) komplikované, k bodům, u nichž lze očekávat časté využití, a k bodům, které obsahují nové pojmy, které zavedla novela EIA.

Celý metodický pokyn i aktuální znění zákona je k dispozici dole ke stažení.

Příloha č. 1 zákona: Záměry podléhající posuzování vlivů záměru na životní prostředí

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽPa kniha Povinnosti firem).

  • Legislativa životního prostředí v kostce

    Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOa kniha Povinnosti firem).

  • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

    Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.

Autor: MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.