Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Provoz a revize tepelných čerpadel (kontroly těsnosti)

Týkají se kontroly těsnosti i tepelných čerpadel?

04. červen 2023

Dotaz:

Náš dotaz se váže ke kontrole zařízení v návaznosti na legislativu č. 73/2012 Sb. a EU č.514/2012 - článek 4. V uvedené legislativě se uvádí, že provozovatelé zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO2 nebo větším v jiné než pěnové formě, zajistí u tohoto zařízení kontroly těsnosti.

Na hermeticky uzavřené zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny v množství nižším než 10 tun ekvivalentu CO2, se kontroly těsnosti podle tohoto článku nevztahují, pokud je toto zařízení označeno jako hermeticky uzavřené.

Jedná se nám o situaci, kde jsou 3 tepelná čerpadla kaskádově propojena, ale každé je hermeticky uzavřeno, čili necirkuluje v nich vzájemně chladící médium. Sčítá se hmotnost chladícího média a poté ekvivalent CO2, nebo se každé čerpadlo bere samostatně?

Odpověď:

Podle čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech jsou provozovatelé zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO2 nebo větším v jiné než pěnové formě, zajistí u tohoto zařízení kontroly těsnosti. Současně je uvedeno, že na hermeticky uzavřené zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny v množství nižším než 10 tun ekvivalentu CO2, se kontroly těsnosti nevztahují, pokud je toto zařízení označeno jako hermeticky uzavřené.

Podle čl. 2 odst. 11 nařízení č. 517/2014 se za hermeticky uzavřené zařízení považuje zařízení, v němž všechny díly obsahující fluorovaný skleníkový plyn jsou utěsněny sváry, tvrdými pájenými spoji nebo podobným pevným spojením, které může obsahovat uzavřené ventily nebo uzavřené obslužné body umožňující řádnou opravu nebo likvidaci a které má prověřenou míru úniků menší než 3 gramy ročně pod tlakem alespoň čtvrtiny maximálního povoleného tlaku.

Podmínkou pro uplatnění výše uvedené výjimky z povinnosti provádění kontrol těsnosti tedy je, že se jedná o hermeticky uzavřené zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny v množství nižším než 10 tun ekvivalentu CO2, a které je jako hermeticky uzavřené označeno.

Označování zařízení upravuje čl. 12 nařízení č. 517/2014. Podle tohoto ustanovení nesmí být výrobky a zařízení, které obsahují fluorované skleníkové plyny nebo jejichž provoz je na těchto plynech závislý, uváděny na trh bez označení. Jedná se mimo jiné o tepelná čerpadla. Tepelné čerpadlo by tedy mělo být označeno štítkem v českém jazyce, na kterém je uvedeno, že jsou fluorované skleníkové plyny obsaženy v hermeticky uzavřeném zařízení.

S ohledem na váš dotaz tedy platí, že pokud je každé ze 3 tepelných čerpadel na štítku označeno jako hermeticky uzavřené, je třeba každé z těchto 3 čerpadel považovat za tepelné čerpadlo, které samostatně splní podmínku pro uplatnění výjimky z provádění kontrol těsnosti podle čl. 4 odst. 1.

JUDr. Pavla Bejčková, Ph.D., Verlag Dashöfer

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Odborná příprava pro bezpečné používání diisokyanátů

  • Legislativa životního prostředí v kostce

  • Podnikový ekolog (2denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

Autor: JUDr. Pavla Bejčková, Ph.D., Verlag Dashöfer

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.