Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Problematika obalů podle zákona o obalech

20. únor 2009

Zákon o obalech se vztahuje na podnikající fyzické a právnické osoby (dále jen „osoba"), které:

Uvádí obaly na trh:

  • výrobci obalů (tj. osoby, které výrobek zabalí - plniči, baliči),
  • dovozci obalů ze zemí mimo území EU (jak za účelem distribuce nebo pro vlastní potřebu),
  • přepravci obalů ze zemí EU ( jak za účelem distribuce, tak pro vlastní potřebu). 

Uvádí obaly do oběhu:

  • distributoři obalů (tj. osoby, které nakoupí balené výrobky v České republice a předají je dále, ať již úplatně nebo bezúplatně).

Zákon o obalech se nevztahuje na nepodnikající fyzické nebo právnické osoby (např. Akademii věd ČR a jiná vědecká pracoviště, humanitární organizace, obecně prospěšné společnosti, nadace a další).

Zákon o obalech se rovněž nevztahuje na vývoz obalů. Způsobnosti zákona je dále vyjmuto nakládání s kontejnery používanými v silniční, železniční, letecké a/nebo lodní dopravě.

S účinností od 15. 3. 2006 se na základě vloženého § 15 a zákona o obalech povinnosti § 10 až 15 nevztahují na osoby, které uvádí na trh nebo od oběhu méně než 300 kg obalů za kalendářní rok a zároveň jejich roční obrat, resp. roční úhrn čistého obratu, nepřekročí 4,5 mil. Kč/rok.

U osob, které předpokládají překročení těchto limitů, se doporučuje vedení průběžné evidence obalů a obalových odpadů, neboť od okamžiku překročení jedné z podmínek uvedených v tomto odstavci se na ně povinnosti vyplývající ze zákona o obalech vztahují.

Další informace týkající se osob, které splňují výjimku § 15a zákona o obalech jsou uvedeny v „Návodu k vyplnění ročních výkazů o obalech a odpadech" který je dostupný na webové stránce MŽP:
http://www.mzp.cz/cz/navod_vyplneni_vykazu.

Kompletní Stručný průvodce podnikatele labyrintem zákona o obalech.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.