Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Jste si jisti, že používáte registrovanou látku?

21. březen 2013

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) vyzvala potencionální registrantyi následné uživatele, aby si na jejich stránkách ověřili, zda jimivyráběná/dovážená, resp. používaná látka je již registrována. K tomuto účelu bylv loni zveřejněn seznam čítající 3052 látek, které by měly být registrovány dokonce května letošního roku, a to v rámci druhé vlny registrací. Seznam jeneustále aktualizován. Seznam zahrnuje také okolo 700 látek, u kterých neníprozatím znám žádný tzv. hlavní registrant, přestože průmysl projevil zájem tytolátky do 31. května 2013 registrovat. Z tohoto důvodu ECHA vybízí i následnéuživatele, aby si u svých dodavatelů ověřili, zda jimi používaná látka budedostupná i po 31. květnu 2013. Více informací naleznete na http://echa.europa.eu/cs.

Zdroj: www.ihned.cz

Více informací se dovíte na seminářích zaměřených na oblast chemických látek a směsí:

  • Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami: 11.4.2013, Praha

  • Výrobci, dovozci, distributoři: praktický zápis do databáze CHLAP + tvorba a kontrola bezpečnostních listů: duben, Praha 

  • Chemické látky a směsi - chemický zákon, CLP, REACH: povinnosti, klasifikace, balení, označování, bezpečnostní listy: 24.4.2013, Praha

  • Chemické látky a směsi - chemický zákon, CLP, REACH: povinnosti, klasifikace, balení, označování, bezpečnostní listy: 4.6. 2013, BRNO

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.