Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

EMS: Registr právních požadavků není jen seznam zákonů

Norma ISO 14001:2015 vyžaduje, aby organizace definovala závazné povinnosti.

06. červen 2017

Průvodce podnikovou ekologií (ebook) vč. ILNO

Aplikace PPE/ILNO: Interaktivní průvodce, výklady povinností. Sestavení registru právních požadavků - EKOaudit. ILNO a etikety NO. Vzory dokumentů.

Úplné znění

V rámci systému EMS podle ISO 14001:2015 je nutné, aby organizace definovala závazné povinnosti, vztahující se k environmentálním aspektům a mít k nim přístup. Musí

 • určit závazné povinnosti, vztahující se k environmentálním aspektům a mít k nim přístup,
 • určit, jak se týkají organizace,
 • vzít je v úvahu při stanovení, implementaci, udržování a neustálém zlepšování EMS,
 • udržovat dokumentované informace o svých závazných povinnostech.

Závazné povinnosti můžeme rozdělit na dvě části:

 • Požadavky právních předpisů:
  • obecně platné právní normy (zákony, vyhlášky, nařízení vlády, přímo použitelné předpisy EU, místní předpisy)
  • individuální správní akty (rozhodnutí)
  • závazné články technických norem (harmonizované ČSN)
 • Jiné požadavky:
  • pravidla příslušného průmyslového odvětví
  • pravidla korporací (jejich požadavky na EMS, HSE)
  • dohody se státní správou, samosprávou, okolím, atp.
  • požadavky obchodních partnerů
  • další požadavky ke kterým se společnost hlásí

Registr právních požadavků by rozhodně neměl být tvořen jen přehledem zákonů, případně prováděcích předpisů. Je nutné identifikovat z jednotlivých dotčených zákonů relevantní povinnosti, které se vztahují na daný podnik.

Jde o poměrně pracnou a časově náročnou záležitost. Nehledě na to, že je nutné registr požadavků pravidelně aktualizovat v důsledku legislativních změn a hodnotit soulad s identifikovanými právními požadavky.

Výrazné usnadnění procesu vytvoření, udržování a hodnocení právních požadavků řeší aplikace Průvodce podnikovou ekologií. Tento průvodce obsahuje několik modulů pro efektivní práci v systému EMS a podnikové ekologie:

 • Snadná tvorba Registru právních požadavků pro ISO 14001 pomocí jednoduchých dotazníků. Výstupem jsou sestavy konkrétních povinností.
 • Všechny povinnosti jsou doplněny odkazem na podrobný komentář. Registr umožňuje přímý přístup k aktuálnímu znění právních předpisů.
 • Průvodce dále obsahuje kompletní vyplněné identifikační listy a označení nebezpečných odpadů i označení ostatních odpadů.
 • Zahrnuje dokumentaci pro podnikového ekologa (vzorové dokumenty pro provozní praxi).
 • Měsíční INFOservis zajišťuje informování o změnách předpisů a dopadech do praxe, upozornění na blížící se hlášení.

Průvodce podnikovou ekologií (ebook)

Internetová publikace. Aktivní on-line průvodce problematikou podnikové ekologie. Povinnosti, komentáře, řešení. Možnost filtrování povinností. Kompletní ILNO a značení NO. Příklady a vzory dokumentů.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.