Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Návrh vyhlášky o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

Hlavním principem navrhované vyhlášky je nastavení podmínek, při jejichž splnění bude možné bezpečně nakládat se ZAS mimo odpadový režim a vyrábět asfaltovou směs ze ZAS, kterou není vhodné uvolnit z odpadového režimu.

05. červen 2022

Navrhovaná vyhláška je prováděcím právním předpisem k novému zákonu o odpadech. V § 8 odst. 2 návrh zákona o odpadech zmocňuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu k vydání vyhlášky, která stanoví kritéria pro posouzení splnění podmínek pro vedlejší produkt, způsob ověření splnění těchto kritérií a požadavky na průvodní dokumentaci vedlejšího produktu. V § 9 odst. 7 zmocňuje návrh zákona o odpadech výše uvedená ministerstva k vydání vyhlášky, která vymezí odpady, které přestávají být odpadem, okamžik, kdy k tomu dojde, účel, ke kterému může být movitá věc, která přestane být odpadem, používána, požadavky na vstupní odpady, postup jejich zpracování a kvalitativní kritéria, která musí odpad splnit, aby přestal být odpadem.

Navrhovaná vyhláška v souladu se zákonným zmocněním stanovuje

  1. doplňující kritéria, při jejichž splnění je možné považovat znovuzískanou asfaltovou směs (dále též „ZAS") za tzv. vedlejší produkt a nikoliv odpad,
  2. doplňující kritéria, při jejichž splnění přestává být znovuzískaná asfaltová směs odpadem, a
  3. doplňující kritéria, při jejichž splnění přestává být asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi odpadem.

Hlavním principem navrhované vyhlášky je tak v souladu se zákonným zmocněním nastavení podmínek, při jejichž splnění bude možné bezpečně nakládat se ZAS mimo odpadový režim a vyrábět asfaltovou směs ze ZAS, kterou není vhodné uvolnit z odpadového režimu.

Navrhovanou vyhláškou dochází k fakultativní transpozici ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech.

V současné době upravuje danou oblast vyhláška č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. V průběhu dosavadní aplikace této vyhlášky nevyvstaly závažné problémy, které by odůvodňovaly výraznou změnu nastaveného režimu. Důvodem přípravy nové vyhlášky je primárně zrušení platného zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.), na jehož základě byla vyhláška č. 130/2019 Sb. vydána.

Navrhovaná vyhláška obsahuje pouze dílčí věcné změny oproti platné právní úpravě. Tyto změny spočívají ve snížení počtu sledovaných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), navýšení požadované četnosti vzorkování a zkoušení, stanovení možnosti nezohlednění určitého počtu nevycházejících zkoušek a stanovení podrobnějších požadavků na vzorkování a zkoušení.

Vydání se předpokládá na podzim a účinnost od 2023.

Dokumenty ke stažení (návrh je ve znění k připomínkovému řízení):

TypNázev přílohy
Důvodová zprávazd_ALBSBUFE4TVO.doc
Návrh vyhláškyma_ALBSBUFE4TVO.docx
Rozdílová tabulkart_ALBSBUFE4TVO.docx
Další příloha materiálump_ALBSBUFE4TVO.doc

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Podnikový ekolog (2denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

  • 2-denní kurz: Chemická legislativa + bezpečnostní list

  • Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS

  • BEZPEČNOSTNÍ LIST: sestavování a kontrola BL, odborná způsobilost

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.