Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Novely legislativy ochrany ovzduší v roce 2009 - SPE, IRZ a další změny

15. říjen 2009

Společnost KONEKO, s.r.o. ve spolupráci s Odborem ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí pořádala 20. 10. 2009 v Praze seminář Novely právních předpisů legislativy ochrany ovzduší v roce 2009 SPE, IRZ a další připravované změny a strategické záměry.

V letošním roce došlo k významným změnám prováděcích předpisů k zákonu o ochraně ovzduší. Vyhláška MŽP č. 205/2009 Sb. (dlouho očekávaná novela vyhlášky 356/2002) přináší řadu podstatných změn, které se dotýkají oblasti obecných emisních limitů, měření emisí, sledování a vykazování emisí. Dále byla vydána novela vyhlášky 357/2002 o požadavcích na kvalitu paliv (vyhl. č. 13/2009), novela vyhlášky 355/2002 o zdrojích emitujících těkavé organické látky (VOC) se opět odsouvá, změny se připravují i ve vyhl. 146/2007 Sb.615/2006 Sb. Připravuje se i změna zákona o ovzduší.

Zde se můžete seznámit s hlavními přednáškami a dalšími probíranými tématy, které byly na semináři předneseny (ke stažení):

1. Východiska a hlavní změny v novém zákoně o ochraně ovzduší
Ing. Jan Kužel, ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP ČR

2. Spalovací zdroje a paliva - změny v legislativě
Bc. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP ČR

3. Vyhláška MŽP 205/2009 Sb. o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (novela vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.)
Ing. Yvonna Hlínová, odbor ochrany ovzduší MŽP ČR

4. Ostatní stacionární zdroje - legislativa
Ing. Hana Schvarczová, odbor ochrany ovzduší MŽP ČR

5. Legislativa ochrany ovzduší týkající se VOC
Mgr. Lucie Krejčí, odbor ochrany ovzduší MŽP ČR

6. Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) a Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)
Ing. at Mgr. Lenka Jandová, úsek informační podpory, oddělení IRZ, CENIA

7. Novely právních předpisů legislativy ochrany ovzduší v roce 2009 - SPE
Ing. Pavel Machálek, vedoucí Oddělení emisí a zdrojů, ČHMÚ

8. Základní povinnosti v ochraně ovzduší - Nová legislativa ochrany ovzduší
Ing. Zbyněk Krayzel

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.