Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nové požadavky na evidence a ohlášování odpadů se budou posouvat

MŽP připravilo návrh vyhlášky, která mimo řadu dalších úlev bude obsahovat posun přechodného období pro vedení evidence a ohlašování podle 383/2001 Sb.

02. říjen 2022

Praktický kurz odpadové legislativy od tvůrců legislativy

Seminář přímo od tvůrců legislativy. Kurz nové odpadové legislativy přinese podrobné informace o změnách, které přináší nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a prováděcí legislativa. Bude kladen důraz na problematické oblasti a změny, které přinesla nová odpadová legislativa. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Povinnost

Původce odpadu, provozovatel zařízení, obchodník s odpady, zprostředkovatel, a dopravce musí plnit evidenční a ohlašovací povinnosti.

Předpisy: § 94-96 zákona o odpadech, vyhláška o podrobnostech

Pokyny pro rok 2022 (§ 80 vyhlášky):

V roce 2022 se průběžná evidence vede a roční hlášení (i za 2022 v únoru 2023) se podává podle požadavků vyhlášky č. 383/2001 Sb. V roce 2022 se nevede průběžná evidence odpadů podle přílohy č. 14 k vyhlášce (zařízení přijímající kovové odpady). Podmínky pro podání hlášení se ale již řídí novým zákonem (podání do 28.2. 2022; limity původce: >600 kg NO či >100 tun OO).

Od roku 2023 se dle stávající legislativy měla průběžná evidence vést podle listu 2 přílohy č. 13 nové vyhlášky č. 273/2021 Sb. Vzhledem ale ke spoustě nejasností a připomínek z praxe (viz dokument ČAOH) se bude velmi pravděpodobně nová evidence posouvat o 2 roky.

MŽP připravilo návrh vyhlášky, která mimo řadu dalších úlev bude obsahovat posun přechodného období pro vedení evidence a ohlašování podle 383/2001 Sb. o další dva roky. Důležitá změna bude i u kalů, kde se budou i nadále považovat kaly kategorie II za upravené. Odsouvat se bude i zákaz skládkování spalitelných nebezpečných odpadů.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Podnikový ekolog (2denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

  • Maximální minimum o novém zákoně o odpadech

    ON-LINE kurz (webinář) přímo od tvůrců legislativy. Kurz nové odpadové legislativy přinese podrobné informace o změnách, které přináší nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a prováděcí legislativa. Bude kladen důraz na problematické oblasti a změny, které přinesla nová odpadová legisaltiva. Kurz s certifikátem Univerzity Karlovy v Praze.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP s.r.o.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.