Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

ECHA spustila nový portál pro předkládání informací toxikologickým střediskům

ECHA zpřístupnila nový portál umožňující společnostem připravit a předložit informace o nebezpečných směsích, které mohou využívat toxikologická centra ve všech členských státech.

11. červen 2019

Portál agentury ECHA k předkládání údajů toxikologickým střediskům je bezpečný online způsob, který centrálně spravuje oznamování, tj. vytváření, předkládání a sledování stavu oznámení. Vychází z harmonizovaného formátu XML, který definuje požadavky na informace stanovené nařízením CLP.

Pokud společnost plánuje uvést na trh své výrobky i v dalších členských státech, portál umožní poskytnout informace v rámci jednoho podání. Pro společnosti to bude znamenat snížení administrativní zátěže a nákladů při předkládání informací o nebezpečných směsích příslušným orgánům členských států a zemí EHP. Za používání portálu si ECHA neúčtuje poplatek, ale některé členské státy mohou vybírat poplatky na pokrytí vlastních nákladů. Oznámení podaná prostřednictvím portálu budou platná, jakmile je příslušný členský stát připraven k jejich přijetí.

Zlepšení uživatelského rozhraní s více funkcemi bude realizováno v připravovaných verzích portálu v červenci a listopadu 2019.

Termíny:

Podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP) musí společnosti uvádějící na trh nebezpečné směsi poskytovat informace o těchto směsích určeným vnitrostátním subjektům. Tyto informace musí být poskytnuty v harmonizovaném formátu:

  • u směsí pro spotřebitelské použití od 1. 1. 2020,
  • u směsí pro profesionální použití od 1. 1. 2021 a
  • u směsí pro průmyslové použití od 1. 1. 2024.

Určené subjekty v členských státech zpřístupní informace toxikologickým centrům, která mohou poskytnout lékařskou pomoc v případě naléhavé potřeby.

Další informace:

Autor: MPO

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.