Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Zveřejnění databáze SCIP – zjistěte si více o nebezpečných chemických látkách ve výrobcích

První veřejná databáze EU, která uvádí látky SVHC obsažené ve výrobcích, umožní spotřebitelům informovanější výběr při nákupu a pomůže zpracovatelům odpadů rozvíjet opakované použití předmětů a recyklaci materiálů.

04. říjen 2021

Od 5. ledna 2021 musí společnosti uvádějící předměty na trh EU podávat agentuře ECHA oznámení do databáze SCIP, pokud předměty obsahují látky vzbuzující mimořádné obavy (látky SVHC) v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostních. Tato povinnost vychází z rámcové směrnice EU o odpadech ve znění revidovaném v roce 2018.

Přibližně 6 000 společností v celé EU svoji novou povinnost úspěšně splnilo a databáze SCIP nyní zobrazuje více než čtyři miliony oznámení předmětů. SCIP poskytuje veškeré technické údaje, které umožňují bezpečné použití, lepší opětovné použití a recyklaci výrobku. Zahrnuje informace pro identifikaci předmětu, pokyny pro jeho bezpečné použití, název a lokalizaci látky SVHC v předmětu a druh materiálu, ve kterém je obsažena.

Podle dosud předložených informací jsou v databázi nejčastěji oznamované tyto kategorie výrobků:

 • strojní zařízení a jejich části;
 • měřicí přístroje a jejich části;
 • elektronická zařízení a jejich části;
 • vozidla a jejich části;
 • výrobky z kaučuku;
 • nábytek.

Nejčastěji uváděné látky SVHC v oznámeních:

 • olovo (např. v kuličkových ložiscích, bateriích);
 • oxid olovnatý (např. v lampách, v částech vozidel);
 • titaničitan olovnatý (např. v elektrických vařičích);
 • kyselina křemičitá, olovnatá sůl (např. v olovnatém křišťálovém skle, nátěrech vozidel);
 • 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeca-7,15- dien, častěji označovaný jako „Dechloran PlusTM“ (např. v barvách a lepidlech)

Údaje v databázi lze vyhledávat podle názvu předmětu nebo značky, kategorie výrobku, typu materiálu nebo chemického názvu. Spotřebitelé se mohou informovaně rozhodnout tak, že zkontrolují, zda výrobek obsahuje nebezpečné chemické látky a přečtou si pokyny pro bezpečné používání. Zpracovavatelé odpadů mohou tyto údaje využít při opakovaném použití předmětů nebo při dalším rozvoji recyklačních procesů.

V současné době databáze SCIP obsahuje přes čtyři miliony oznámení předmětů. Tento počet zahrnuje duplicitní oznámení stejného předmětu, která podalo několik subjektů v dodavatelských řetězcích EU i oznámení týkající se více než jednoho předmětu. ECHA proto nemá odhad přesného počtu různých předmětů v databázi.

ECHA rovněž vypracovala několik pokynů a nástrojů, aby s novou oznamovací povinností společnostem pomohla.

Další informace:

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Změny v legislativě chemických látek

  Seminář o změnách v povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu. ČIŽP: REACH – základní pojmy, určení rolí v distributorském řetězci pro oznamování a označování. Nově omezené látky. CLP – základní pojmy, nebezpečné směsi, označování. Ohlašovací povinnost pro směsi – novela přílohy VIII CLP. UFI kódy. Evropský systém kategorizace výrobků. Databáze SCIP. Nový formát bezpečnostního listu.

 • Podnikový ekolog (2denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.


Autor: MPO

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.