Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

EU schválila novou daň z nerecyklovaných plastů

Summit evropských lídrů schválil nejen balík peněz, které mají pomoci ekonomice Evropské unie v dalších letech, ale i některé nástroje, které mají nové prostředy generovat. Mimo jiné byla všemi členskými zeměmi schválena i nová daň z nerecyklovaných plastů.

06. srpen 2020

Doplnění 6.8.2020 - další informace k nové evropské recyklační dani

V návaznosti na níže uvedené informace, které k tomuto tématu přinesla Česká asociace odpadového hospodářství, přinášíme další podrobnější informace k nové celoevropské dani:

 • Novou daň, nebudou odvádět producenti, ale jednotlivé členské státy, pro jejichž rozpočty to tak znamená další povinný výdaj. Tento výdaj nyní bude souviset s množstvím nerecyklovaných plastových odpadů v daném státě. Čím více jich bude, tím větší daň bude stát platit. Nelze proto vyloučit snahy členských států o další omezení produkce těch typů odpadů/obalů, které se nedaří recyklovat, a to například pomocí administrativních či finančních opatření. Sledované budou samozřejmě také jiné způsoby nakládání s těmito plastovými odpady s cílem navýšení podílu recyklace.
 • V rámci poplatku by jednotlivé členské státy měly odvádět 0,8 EUR za každý kilogram nerecyklovaného plastového obalu vyprodukovaný v těchto státech, tedy 800 EUR za tunu.
 • Poplatek/nová daň z nerecyklovaných plastových obalů se má platit od 1. ledna 2021.
 • Poplatek by měl být odváděn ze státního rozpočtu jako národní příspěvek do rozpočtu EU. Jde o příspěvek členských států vypočítaný na základě váhy nerecyklovaných plastových obalových odpadů v daném státě. Příspěvek bude tedy vycházet podle toho, jak daný stát plní/cíle v oblasti recyklace plastových obalů a plastů.
 • V rámci snížení disproporčních dopadů na méně rozvinuté státy se má také uplatnit zastropování příspěvku (3,8 EUR na hlavu za rok).
 • Ze státního rozpočtu by mohla ČR podle prvních odhadů odvádět cca 70 mil. EUR. A v dalších letech podle toho, zda se podaří podíl recyklace v ČR navýšit na úkor jiných způsobů nakládání s odpadem.
 • Finální dohoda na přijetí této nové recyklační daně ale musí být ještě učiněna v rámci vyjednávání v tzv. trialogu a své slovo bude mít ještě před tím Evropský parlament.

______________

Česká asociace odpadového hospodářství o tomto záměru EU informovala již před rokem - článek k dispozici zde. Tehdy tomu ještě mnoho lidí nevěřilo. Nyní je toto nové opatření na světě a dokonce je potvrzená i konkrétní výše zdanění. Bylo odsouhlaseno, že míra zdanění nerecyklovaných plastů bude ve výši 800 Euro na tunu takového plastu. Schválené opatření by mělo přispět k většímu používání recyklovatelných plastů a také k většímu využití druhotných plastů, tedy k podpoře Evropou prosazované recyklace.

Zavedení podobných opatření doporučovala a prosazuje i pracovní skupina RecHelp, složená z odborníků na recyklaci, zástupců samotných recyklačních firem, zástupců průmyslu i nevládních organizací. Podobné cesty skupina prosazuje ve výčtu jedenácti nástrojů, které navrhla k doplnění do legislativy (více zde). Důvodem je zásadní nutnost podpory recyklace. K jejímu podstatnému rozšíření se Česká republika zavázala vůči EU. Do roku 2035 musíme naplnit cíl přesunu minimálně 65 % komunálních odpadů do recyklace. Nástroje, které skupina navrhuje jsou:

 1. Snížení sazby DPH
 2. Snížení zdanění práce v recyklačním průmyslu
 3. Závazek státu, aby ve veřejných zakázkách preferoval určité procento recyklovaných výrobků
 4. Daňové zvýhodnění recyklace v rámci daně z příjmu
 5. Podpora recyklace v rámci dotačních programů
 6. Zapracování využití recyklovaných materiálů a recyklátů do technických norem
 7. Definování efektivních nástrojů k motivaci samotných výrobců obalů a výrobků
 8. Příprava standardů pro sekundární plasty
 9. Vyhotovení edukačního a osvětového materiálu pro možnosti uplatnění druhotných surovin, konkrétně plastů
 10. Potřeba evidence vzniku a využití druhotných surovin
 11. Zdanění primárních surovin

Tyto a další informace prezentovala skupina RecHelp mimo jiné i v českém Parlamentu - více zde.

Text z jednání summitu k části týkající se plastové daně

K nyní schválenému opatření ohledně nové daně z nerecyklovaných plastů zatím nejsou podrobnější dokumenty, jak bude prováděno, ale už nyní lze uvést, že má být účinné již od 1.1.2021. Níže uvádíme konkrétní odstavce z evropského dokumentu – Final conclusions (21.7.2020) z předmětného summitu. 

odstavec A29. The Union will over the coming years work towards reforming the own resources system and introduce new own resources. As a first step, a new own resource based on non-recycled plastic waste will be introduced and apply as of 1 January 2021. As a basis for additional own resources, the Commission will put forward in the first semester of 2021 proposals on a carbon border adjustment mechanism and on a digital levy, with a view to their introduction at the latest by 1 January 2023. In the same spirit, the Commission will put forward a proposal on a revised ETS scheme, possibly extending it to aviation and maritime. Finally, the Union will, in the course of the next MFF, work towards the introduction of other own resources, which may include a Financial Transaction Tax. The proceeds of the new own resources introduced after 2021 will be used for early repayment of NGEU borrowing. 

odstavec 146. As a first step, a new own resource will be introduced and apply as of 1 January 2021 composed of a share of revenues from a national contribution calculated on the weight of non-recycled plastic packaging waste with a call rate of EUR 0.80 per kilogram with a mechanism to avoid excessively regressive impact on national contributions.

dokument EU - Final conclusions, 21.7.2020 -  210720-euco-final-conclusions-en.pdf

Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

Autor: ČAOH

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.